Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Sjukhussäng på covidavdelningen i Sollefteå

Covidavdelningar i Sollefteå och Örnsköldsvik har öppnat

2020-04-03 16:11

I takt med att antalet patienter med bekräftad covid-19 ökar i landet finns det behov av att kunna ta emot och vårda smittade patienter på alla tre sjukhus i länet.

På sjukhuset i Sollefteå har avdelning 15 anpassats och förberetts till att bli en särskild covidavdelning. På den nya avdelningen vårdas redan nu patienter med covid-19.

- Många enheter är involverade i arbetet och fler kan tillkomma. Vi har dagliga möten och anpassar verksamheten utifrån det behov som uppstår, säger Agneta Nordlander, verksamhetsutvecklare på länsverksamhet akut och ambulans. 

I Örnsköldsvik har kirurg- och ortopedavdelningen flyttat ihop för att frigöra vårdplatser för patienter med bekräftad covid-19.

Både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus förbereder även för att kunna intensivvårda patienter med covid-19, om det skulle bli aktuellt.

- Tack vare en förberedande och gemensam planering på sjukhuset kunde vi snabbt vara igång med den nya covidavdelningen, säger Måna Svensson enhetschef på den tidigare kirurgavdelningen i Örnsköldsvik som numera är covidavdelning.

- Det händer väldigt mycket på alla sjukhus nu och vi får ständigt nya situationer att förhålla oss till. Men vi jobbar hela tiden för att göra det bästa för både patienter och personal, säger Agneta Nordlander i Sollefteå.

Mottagningsverksamheten på sjukhusen dras nu ner till ett minimum för att frigöra personal som då kan stötta upp på de avdelningar de behövs.

I dagarna sker intern utbildning för att rusta personal inför kommande arbetsuppgifter.