Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Porträttbild på Björn Lind
Björn Lind, överläkare infektionskliniken

Covidvården utvecklas

2020-12-08 13:23

Kunskapen om den för ett år sedan okända sjukdomen covid-19 blir större i världen allt efter att tiden går. Region Västernorrlands vårdpersonal har nu större erfarenhet och uppdaterade metoder för att behandla patienterna.

Björn Lind arbetar på sjukhuset i Sundsvall som överläkare på regionens infektionsklinik. Han har jobbat med patienter som smittats av coronaviruset sedan de första personerna behövde sjukhusvård i våras.

- Mycket är sig likt från starten men en del har förändrats. Behandlingen av den för oss helt nya virussjukdomen grundade sig i början på uppgifter från Kina och Italien. Många olika metoder provades där eftersom ingen känd behandling fanns sedan tidigare. Nu vet vi mer om vilka behandlingar som faktiskt ger resultat, berättar Björn Lind.

De allra flesta som får covid-19 behöver inte sjukhusvård. De som behöver det har vanligtvis svårigheter med andningen och hög feber. Nedsatt allmäntillstånd eller besvär efter långvariga diarréer är andra skäl.

Rätt behandling i rätt tid

Studier runt om i världen har gett kunskap om att sjukdomen behöver angripas med olika behandlingar beroende på var någonstans i förloppet patienten befinner sig. Många patienter behöver syrgas. Blodförtunnande läkemedel används också eftersom det finns ökad risk för proppar vid svårare sjukdom och kortison i rätt tid kan hjälpa.

- Kortison har visat sig minska risken för att avlida, speciellt efter en viss tid och då patienten har syrgas. Bäst effekt märks hos dem som behöver respiratorvård. Kortisonet dämpar den inflammations-storm som den senare delen av sjukdomen tycks präglas av hos de sjukaste. Ger vi däremot kortisonet för tidigt i förloppet kan det försämra prognosen. Tajmingen är viktig, säger Björn Lind.

Det virushämmande läkemedlet Remdesivir kan hjälpa vissa patienter tidigt i sjukdomen genom att förhoppningsvis ta ned virusnivån i kroppen. Att ge blodplasma från tillfrisknade patienter till sjuka har prövats men där har studier inte kunnat visa någon övertygande effekt.

- Sammanfattningsvis kan sägas att hörnstenarna är syrgas, blodförtunning, kroppslägesändringar för att underlätta för lungorna och kortison vid rätt tidpunkt. I vissa fall kan även Remdesivir hjälpa, säger Björn Lind.

Mindre andel blir svårt sjuka

En svensk studie om hur överlevnaden förändrats från i början av mars jämfört med i slutet av juni har gjorts av bland andra personer från Linköpings universitet och Karolinska institutet. De kunde där bland de drygt 15 000 patienter som ingick i studien se en halverad dödlighet samt en minskning till hälften av patienterna som behöver intensivvård.

- Hur sjukdomen blir för den enskilde är fortfarande svårt att sia om. En del blir mycket kritiskt sjuka, andra knappt alls. Hos de som blir sjuka har vi idag en större vana att hantera sjukdomen och vi kan bättre lindra den. Färre behöver bli så dåliga att de måste intensiv-vårdas, men covid-19 kan innebära mycket lidande och i värsta fall död. Det är därför viktigt att vi som invånare fortsätter att hålla avstånd, undvika onödiga kontakter och tvättar våra händer, avslutar överläkare Björn Lind.