Äldre kvinna väntar på att få vaccin.

Dags att vaccinera sig mot influensa!

2022-10-27 11:32

Influensasäsongen är snart här och för den som är gravid, över 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp är det viktigt att vaccinera sig.

Riskgrupper och personer från 65 års ålder erbjuds gratis vaccin mot säsongsinfluensa. Vaccinet har god skyddseffekt mot allvarlig sjukdom, komplikationer och död. I år startar vaccinationen för riskgrupperna den 8 november för att följas av vård- och omsorgspersonal från den 21 november. Från och med den 5 december erbjuds vaccin till allmänheten.

Stort intresse för vaccination

Under säsongen 2021/2022 var intresset för influensavaccination mycket stort i länet då 68 procent av befolkningen över 65 år vaccinerade sig.

­- Vi är måna om att de grupper som rekommenderas vaccination tar del av erbjudandet och har därför tagit hem extra många doser av vaccin i år. Vi är redo för att ytterligare kunna öka vaccinationsgraden för den här säsongen, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vaccinationerna kommer att ske med tidsbokning. Tid för vaccination bokas på hälso- eller vårdcentral eller vaccinationsenhet. Du bokar via enhetens sida på 1177.se eller appen Mitt Vaccin.

Boka tid för vaccination i Västernorrland - 1177

Influensavaccin kan ges samtidigt med covid-19-vaccin eller vaccination mot pneumokockinfektion för de personer där detta är aktuellt.

Vaccination rekommenderas till den som:

  • Är född 1957 eller tidigare
  • Är gravid efter graviditetsvecka 12
  • Har kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • Har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
  • Har kronisk lever- eller njursvikt
  • Har diabetes mellitus
  • Har kraftigt försämrat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Bor tillsammans med någon som har kraftigt försämrat immunförsvar
  • Är vårdpersonal och arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Är personal inom vård och omsorg och arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Tillbaka till toppen