Årets kulturstipendiater
Övre raden från vänster: Ofei Awuku, Elin Holmberg, Marie Rendahl, Emil Faisal Hasselberg och Alice Fallemark Byström.

De är årets mottagare av kulturstipendier

2022-12-02 16:22

Torsdagen 1 december delades 2022 års stipendier inom kulturområdet ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde.

Totalt fördelades nio stipendier på sammanlagt 250 000 kronor. Bland stipendiaterna finns en bredd av konstnärliga uttryck, som till exempel smide, digital illustration, dans och skulptur.

- Vi är mycket glada över att kunna stötta dessa kulturskapare. Kulturstipendierna utgör både en viktig uppmuntran och möjliggörare för utveckling, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Ungdomsstipendier

Fyra ungdomsstipendier (10 000 kr vardera) går till personer åldern 16–25 år och folkbokförda i Västernorrland. Stipendiet är till för att stimulera eget skapande och utveckling utan krav på högre utbildning.

Mottagarna av 2022 års ungdomsstipendier är:

  • Emil Faisal Hasselberg med motiveringen: I Emils konstnärskap ryms aspekter som att utveckla och att bevara ett traditionellt hantverk, liksom en verksamhet där skapandet ska stå i centrum.
  • Albert Berglund med motiveringen: Albert tar sig an filmkonsten med en bredd av insatser och får stipendiet för att än mer kunna utvecklas som filmskapare.
  • Ofei Awuku med motiveringen: Ofei stipendieras för fortsatt utveckling och arbete med digitala illustrationer, för att i sin tur kunna bidra till en aktuell och lysande bransch.
  • Marie Rendahl med motiveringen: Med ett stort engagemang och bredd visar Marie tecken på att på sikt utgöra en spännande kulturskapare. Stipendiet ges för att möjliggöra vidareutveckling.

Kulturstipendier

Två kulturstipendier (30 000 kr vardera) går till personer under 35 år, folkbokförda i Västernorrland eller med en nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Stipendiaterna ska var inskriven på eller ha avslutat högre konstnärlig utbildning. Stipendiet är till för att stötta utbildning, utveckling och projekt inom kultur.

Mottagarna av 2022 års kulturstipendier är:

  • Paulina Jonsson med motiveringen: Paulina visar tecken på god insikt i kulturens verkan och tilldelas stipendium för att fortsatt kunna utforska teaterkonsten och vem som representeras på och framför scenen.
  • Alice Fallemark Byström med motiveringen: Alice visar tecken på ett konstnärskap som har en stark anknytning till hållbarhet, och till Västernorrland. Med en vördnad för material, objekt och skapande ser vi en framtidens designer.

Arbetsstipendium

Ett arbetsstipendium (50 000 kr) ges till en person folkbokförd i Västernorrland eller med nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Stipendiaten ska ha avslutat högre konstnärlig utbildning. Stipendiet ges för att mottagaren utan avbrott ska få möjlighet att genomföra ett kulturarbete eller projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design eller andra jämställda områden, liksom för vidareutbildning eller experiment inom det kulturella området.

2022 års arbetsstipendium går till:

  • Salka Hellbacka med motiveringen: Med en god konstnärlig höjd och tydliga visioner för kommande projekt ser vi en konstnär med nyskapande metoder för att stärka kvaliteten i sitt konstnärskap.

Litteraturstipendium

Ett litteraturstipendium (50 000 kr) ges till en person folkbokförd i Västernorrland eller med nära anknytning till länet genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund. Mottagaren ska vara yrkesverksam eller på väg att etablera sig som yrkesverksam inom litteraturområdet. Syftet med stipendiet är att ge möjlighet att, utan avbrott, genomföra ett projekt inom litteraturområdet. Stipendiet kan också användas för konstnärlig utveckling och experiment inom det kulturella området.

2022 års litteraturstipendium går till:

  • Elin Holmberg med motiveringen: I sina böcker skriver hon fram en vardag fylld med spänning, värme, humor och innebandy, och levandegör dessutom lokalhistoria. I Elins författarskap finns en bredd på teman som slår an ett stort intresse.

Stipendium kultur och kreativa näringar

Ett stipendium inom kulturella och kreativa näringar (50 000 kr) ges till person, företag eller ideell organisation som är verksam och folkbokförd i Västernorrland. Mottagaren ska vara en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendiet kan även ges för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa näringar.

2022 års stipendium inom kulturella och kreativa näringar går till:

  • Stina Urberg med motiveringen: Stina är ett gott exempel på hur företag inom kulturella och kreativa branscher inte växer hierarkiskt utan ofta skapar utveckling i kluster där olika företagare stärker varandra i en hel bransch.

Kontakt: Maria Oldenmark, kulturchef
E-post: maria.oldenmark@rvn.se
Telefon: 0611-802 63


Tillbaka till toppen