Fiberkabel på en kabeltrumma

De sju nordligaste regionerna emotsätter sig fördelningsmodell för utbyggnad av bredband

2022-11-09 14:58

Post och telestyrelsen (PTS) har i sin avrapportering gällande Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar rekommenderat att en befintlig modell för bredbandsstöd ska användas för fördelning av de tre miljarder kronor som tillförs. I en skrivelse ställd till Regeringskansliet emotsätter sig nu de sju nordligaste regionerna myndighetens slutsatser.

Den befintliga modellen varken träffar områden med särskilda utmaningar eller tar hänsyn till högre utbyggnadskostnader i gles- och landsbygd, vilket borde vara fokus för de medel som ska fördelas, menar de sju nordlänen, genom dess regionala utvecklingsdirektörer. I skrivelsen framhålls också att de tre miljarder som tillförs för bredbandsutbyggnad kommer ifrån den gemensamma jordbrukspolitiken och att huvudsyftet därmed är att skapa konkurrenskraft och minska socioekonomiska skillnader på lands- och glesbygd. Den modell som föreslås av PTS missar det målet då stöden fördelas till stora områden i konkurrens och där de mest kostnadseffektiva byggnaderna ges prioritet. Regionerna ser behovet av ett förtydligat direktiv till PTS där områden med särskilda utmaningar definieras och hänsyn till långa avstånd tas i fördelningen av stödet.

Skrivelse PTS bredbandsmodell är inte anpassad för områden med låg utbyggnadsgrad.pdf


Tillbaka till toppen