Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Hembesöksteamet står utanför verksamhetens bil. Båda har munskydd. på sig.

De tar vården hem till de lungsjuka

2021-06-04 07:00

Sjuksköterskorna Kajsa Persson och Linda Ståhl utgör det numera etablerade hembesöksteamet. De besöker lungpatienter som inte vill komma till sina tider på sjukhuset. Teamet kommer att fortsätta med sitt arbetssätt så det fyller en funktion.

På lungkliniken identifierades ett problem, när flera patienter med lung- och infektionssjukdomar avbokade sina mottagningsbesök, ofta på grund av rädsla för smittor.

- Vi insåg att det kan vara ett större projekt att få patienten till sjukhus än att vi åker hem till den, säger Linda Ståhl, sjuksköterska på lungmottagningen vid sjukhuset i Sundsvall.

Apparater i hemmet

Tillsammans med kollegan Kajsa Persson fick Linda Ståhl uppdraget att bilda ett hembesöksteam.

- Idén kom från vår chef och vi var lite skeptiska först. Men nu ser vi många fördelar, inte minst att vi lär känna patienterna bättre i deras hemmiljö. Vi upptäcker snabbare när något inte fungerar och kan göra täta uppföljningar. Det gör att färre behöver läggas in, säger Linda Ståhl.

De hjälper patienter att prova ut hemrespiratorer och masker – och kan även se hur bekväma patienterna är med utrustningen och hur de använder den. Teamet har portabel utrustning för att mäta blodgaser och syresättning.

- Vi ser om syrgaskoncentratorn är rätt inställd och om filtren är rengjorda, säger Kajsa Persson.

Nära vård

Ett grundläggande syfte med projektet är att det ska gå i linje med nära vård och personcentrering. Det ökar tillgängligheten för patienterna. Genom att det avser att minska inskrivningen på vårdavdelning sparar det också vårdplatser och reducerar kostnader på sikt.

Maria Hellman, tillförordnad verksamhetschef för lung- hud- och Infektionskliniken, berättar att hon kontaktats av både lungsjuka patienter och deras anhöriga som vill att projektet ska permanentas.

- Många beskriver hur mycket kraft och energi det går åt för att bara ta sig till sjukhuset med syrgas, hostmaskin, ventilator tillsammans med assistenter eller anhöriga.

Fortsätter så länge det fungerar bra

De första hembesöken skedde redan före pandemin och avsikten är inte att avsluta dem när den är över.

- Självklart kan inte alla besök bytas ut. Ibland krävs besök till läkare eller utrustning som vi bara har på lungmottagningen, som till exempel röntgen. Men många av våra lungpatienter beskriver att hembesöken givit en livsförbättring och vi fortsätter så länge det fungerar bra, säger Maria Hellman.