Linda Backman, demenssjuksköterska vid Örnsköldsviks kommun, Ann-Mari Westerlund, demenssjuksköterska vid geriatriska avdelningen, Andrea Grafström, biståndshandläggare vid Örnsköldsviks kommun, Jonas Nyfelt, specialistläkare geriatrik, ingår i demensprojektet.
Linda Backman, demenssjuksköterska vid Örnsköldsviks kommun, Ann-Mari Westerlund, demenssjuksköterska vid geriatriska avdelningen, Andrea Grafström, biståndshandläggare vid Örnsköldsviks kommun, Jonas Nyfelt, specialistläkare geriatrik, ingår i demensprojektet.

Demenssjuka får bättre vård genom ny samarbetsform i Örnsköldsvik

2022-05-02 15:00

Under ett års tid har demensteamet växt fram i Örnsköldsvik. Projekttiden har förlängts och nu är förhoppningen att det ska bli en permanent arbetsmodell för samverkan mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun.

Anne-Mari Westerlund, demenssjuksköterska vid geriatriska avdelningen på sjukhuset i Örnsköldsvik, tog initiativet till demensprojektet tillsammans med Linda Backman som är demenssjuksköterska vid Örnsköldsviks kommun.

- Det började med att vi upptäckte att vi ofta kontaktat samma patient. Det var ett dubbeljobbande som upplevdes förvirrande för patienten eller patientens anhöriga, säger Linda Backman.

Demensteamet började sitt arbete i projektform förra våren. Det innebär regelbundna digitala möten där all personal som arbetar med en viss patient konfererar om det aktuella läget.

- Syftet är att patienten ska få rätt stöd i rätt tid i sjukdomen. Demens är en sjukdom som kan vara svår att förstå för den som drabbas och som kräver många olika insatser under förloppet, säger Ann-Marie Westerlund.

Teamet omfattar flera professioner

Teamet är rörligt beroende på vilka behov patienterna har. Förutom demenssjuksköterskorna från regionen och kommunen kan det bestå av läkare, kontaktsjuksköterska eller distriktsköterska från hälsocentralen, biståndshandläggare och arbetsterapeut.

- Får inte patienten hjälp i tid är risken att det går så långt att vi inte kan göra något. Nu kan vi skräddarsy patientens insatser i nära anslutning till diagnos. Det ger en tryggare och tydligare vård och omsorg, säger Ann-Marie Westerlund.

Jonas Nyfelt, specialistläkare i geriatrik vid sjukhuset i Örnsköldsvik, är en av läkarna i teamet.

- Vi har skapat en kontakt mellan regionen och kommunen som vi inte hade tidigare. Det är i första hand viktigt för patientens anhöriga, som ska veta var de ska vända sig, säger han. 


Tillbaka till toppen