Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Den brittiska mutanten ökar i Västernorrland

2021-02-24 17:21

Antalet nya fall av covid-19 har minskat något de senaste veckorna. Smittspridningen är dock fortfarande omfattande och nu ökar antalet fall av den brittiska mutanten också i Västernorrland.

Vecka 7 analyserades 4 326 covid-19-prover i Västernorrland, varav 397 var positiva. Det är en liten minskning från veckorna innan. Även trycket på sjukvården har minskat, framför allt i Örnsköldsvik och Sollefteå. Totalt vårdas 43 personer nu på våra sjukhus varav fem personer har behov av intensivvård.

- Vi har sett en liten minskning de senaste veckorna, men vi har fortfarande en omfattande smittspridning i länet. Vi har också sett en ökning av den brittiska mutanten så det är inte läge att slappna av. Vi måste alla fortsätta ta stort ansvar för att minska smittspridningen, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Den brittiska mutanten

Den brittiska mutanten sprids just nu fort i Sverige. Allt fler fall av den här virusvarianten har de senaste veckorna också upptäckts i Västernorrland. Sedan ett par veckor tillbaka utför ABC-labs i Stockholm, som analyserar Västernorrlands egenprovtagningar, en screening för mutanter av alla prov de får in.

Under vecka 6 och början av vecka 7 hittades cirka 30 misstänkta fall av den brittiska virusvarianten av covid-19 i prover från länet. Det är en rejäl ökning mot totalt sju fall under veckorna innan. Nio procent av proverna som skickades in till ABC-labs under den aktuella perioden misstänks vara av den brittiska virusvariationen.

- Det är bra att screeningen görs. Det vi sett hittills tyder på att den brittiska mutanten är mer smittsam. Den kanske också kan orsaka allvarligare sjukdom, men det vet vi inte riktigt än. Vi behöver därför noga följa utvecklingen de kommande veckorna, säger Hans Boman.

Den sydafrikanske och den brasilianska mutanten har ännu inte hittats i länet.

Effekt av vaccinet

Hittills har närmare 17 000 vaccindoser getts i Västernorrland och vaccinationerna av de äldre personerna i fas ett beräknas kunna avslutas inom kort. Redan nu kan man se effekt av vaccinet på smittspridningen bland de allra äldsta.

- Smittspridningen har den senaste tiden minskat betydligt hos våra äldsta invånare, vilket naturligtvis är mycket glädjande, säger Hans Boman.

Vaccinet tycks fungera bra också mot den brittiska virusvarianten. För övriga mutanter är kunskapsläget ännu inte är lika klart.

För att se effekt på smittspridningen på samhällsnivå behöver en större andel av befolkningen vara vaccinerad vilket kommer dröja till framemot sommaren.

Umgås bara med de närmaste

För att hålla nere smittspridningen är det fortfarande de allmänna rekommendationerna som gäller för alla, även den som är vaccinerad eller har antikroppar.

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom

De allmänna rekommendationerna kommer troligen att kvarstå åtminstone fram till hösten.

- Det är en bedömning som görs på nationell nivå men innan rekommendationerna tas bort behöver smittspridningen vara på en väldigt låg nivå och där är vi ännu inte, säger Hans Boman.