Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Två år som region

2019-02-08 14:29

För två år sedan blev Region Västernorrland regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet - och sedan dess har mycket skett. Numera är det regionala utvecklingsansvaret enhetligt i hela landet.

Från och med 2019 är alla Sveriges landsting regioner. Det regionala utvecklingsansvaret är numera enhetligt i hela landet. Här finns en film som beskriver uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Vad är på gång just nu kopplat till det regionala utvecklingsansvaret?

- Under vintern och våren pågår ett intensivt arbete att färdigställa en ny regional utvecklingsstrateg, en RUS, för Västernorrland. Arbetet görs tillsammans med många genom en rad möten och processer. Vi samverkar med kommuner, myndigheter, civilsamhälle med flera. Under våren ska vi ha ett förslag till RUS färdig att skicka ut på remiss för synpunkter. I RUS fastställs gemensamma och långsiktiga visioner, mål och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin. 

Ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 

2018 beslutade Region Västernorrland för första gången om en ny regional transportplan