Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Detta gör vi i Örnsköldsvik: ”Tack till alla som stöttar oss”

2020-05-02 08:00

Karin Söderberg är stabschef i den lokala särskilda sjukvårdsledningen i Örnsköldsvik, LSSL. Hon ser till att viktig information sprids på sjukhuset och att en daglig rapport kommer in till socialstyrelsen. Här är hennes bild av det aktuella läget.

Hur har omställningsarbetet fungerat så här långt? 

- Planeringen har gått snabbt och intresset för att göra det bra och genomtänkt har varit stort. Alla på sjukhuset har varit fantastiska när det gäller att hitta lösningar hur vi ska ta emot och vårda denna nya patientgrupp. Kliniskt träningscentrum och vårdhygien är viktiga kuggar för att hjälpa och utbilda personal. Det är viktigt att personalen är trygg i hanteringen av patienter för att känna trygghet i sin egen säkerhet.

Vilka konkreta åtgärder har ni gjort för att möta det ökade vårdbehovet av patienter med covid-19?

-  Vi har flyttat patientsorteringen, på akuten ut till ett tält där en första bedömning av patienter sker. Tältet bemannas med läkare och sjuksköterska eller undersköterska. Vi har startat upp en transitavdelning där patienter ligger och väntar på provsvar. Vi har även öppnat en covidavdelning och covid-IVA. I ett skarpare läge kan vi öka vårdplatserna i olika steg upp till 47 fler vårdplatser än idag.

Hur ser du på sjukhusets beredskap att klara av ett ökat behov av sjukhus- och intensivvårdsplatser?

- Utifrån att detta är en situation som ingen tidigare varit med om så har handlingskraften och viljan att bidra varit stor. Många är beredda att tänja sig lite extra just nu, tack vare det så går det.

Vilka ordinarie verksamheter har påverkats mest?

-  Först och främst neddragningen av operationer, men också mottagningsverksamheten. 

Vad tror du blir de största utmaningarna de kommande veckorna?

-  Självklart det förväntade patientflödet, men också att personalen ska hålla sig friska.

Vilket är ditt viktigaste råd till invånarna just nu?

- Fortsätta på den inslagna banan med att skydda våra äldre, men också oss själva med begränsat umgänge och uteliv. Det är så viktigt att vi håller i och inte slappnar av för tidigt.

Övrig information du skulle vilja tillägga?

-          Tack till alla som stöttar på alla sätt och vis!