Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Tom sjukhussäng på vårdavdelning.

Detta gör vi i Region Västernorrland just nu: ”Vi är väl förberedda”

2020-11-27 11:56

Sjukhusdirektör Lena Carlsson och biträdande sjukhusdirektör Christine Bylander är de som tillsammans med specialistvårdens ledningsgrupp just nu planerar och leder det gemensamma beredskapsarbetet på länets tre sjukhus. Här berättar de om det aktuella läget med anledning av den ökande coronasmittan i länet.

Hur är sjukhusens beredskap för att återigen klara av ett ökat behov av sjukhus- och intensivvårdsplatser för covidpatienter?

- Vi är väl förberedda och arbetar i olika upptrappningssteg där vi kan öka beredskapen och öppna upp fler vårdplatser för att täcka behovet av intensivvård och omhändertagande på vårdavdelningar. På varje sjukhus finns lokala arbetsgrupper som har expertkunskap om just deras läge och specifika planer finns framtagna för upptrappningen på varje sjukhus. Just nu befinner vi oss i steg ett av tre i Sollefteå, medan man i Örnsköldsvik är på nivå två av tre. Sundsvall har också fått ett större tryck av inlagda covidpatienter och har nyligen gått upp till nivå två av fem upptrappningssteg. Men detta kan snabbt ändras beroende på utvecklingen.

Vilka konkreta åtgärder har ni gjort för att möta det ökade vårdbehovet av patienter med covid-19?

- Nu ser vi att läget försämras och patientantalet öka och vi har därför förberett för att kunna styra personalresurser till vår covidvård, bland annat genom att ställa in vissa planerade operationer. Vi kommer också att öppna särskilda covidavdelningar på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Vilka ordinarie verksamheter påverkas just nu?

- Operationer som kräver att man stannar kvar på sjukhuset efteråt har ställts in i Sundsvall. och i Örnsköldsvik. Akuta operationer, cancerkirurgi och ögonoperationer fortsätter som vanligt, likaså dagkirurgi, som inte kräver övernattning. Beroende på utvecklingen av pandemin kan fler verksamheter komma att påverkas, men i det läget är vi inte än. Alla patienter som berörs av de inställda operationerna kommer att kontaktas personligen. Har du en tid för operation och inte har fått något meddelande kring detta är det viktigt att du följer de förberedelser du informerats om och kommer till din bokade tid.

Vilka blir de största utmaningarna de kommande veckorna?

- Vår största utmaning är bemanningen. I ett tufft läge med många covidpatienter kommer det att kräva stora personalresurser vilket i sin tur påverkar nästan alla våra kliniker. Vi klarade det i våras, och nu har vi fördelen av att ha större kunskap både kring sjukdomen covid-19 och hur vi rent praktiskt löser det med isoleringsplatser i väntan på provsvar, särskilda avdelningar och mottagning på akuten.

Vilket är ert viktigaste råd till invånarna som är jättetrötta på den här pandemin just nu?

- Enligt Folkhälsomyndighetens senaste prognos har vi vår topp i pandemin att vänta någon gång runt lucia. Det gäller alltså att fortsätta hålla i och hålla ut. Vi finns här inom sjukvården för att hjälpa alla som behöver, men vi behöver också invånarnas hjälp i att ta ansvar för att inte överbelasta vårdresurserna. Ta ansvar, sök vård på rätt sätt när du behöver och fortsätt följa folkhälsmyndighetens råd om att stanna hemma, hålla avstånd och tvätta händerna.

Biträdande sjukhusdirektör Christine Bylander och sjukhusdirektör Lena Carlsson om det aktuella läget på länets sjukhus just nu.