Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Detta gör vi i Sollefteå: ”Jag är så imponerad av personalen!”

2020-05-01 08:00

Agneta Nordlander är stabschef i det som heter lokal särskild sjukvårdsledning, LSSL, i Sollefteå. Det är en lokal krisledning som träder i kraft exempelvis under situationer som coronapandemin. Här berättar hon om den aktuella lägesbilden på Sollefteå sjukhus och hur de mobiliserar arbetet där just nu.

Hur har omställningsarbetet fungerat så här långt?

- Vi har genomfört många förändringar på flera enheter i snabb takt, både vad gäller lokalanpassning och framtagning av många nya rutiner. Det är en helt speciell situation, men tack vare samverkan mellan olika enheter och engagerade, duktiga medarbetare har vi kommit en bit på vägen. Det är många som har fått nya arbetsplatser, nya kollegor och nya arbetsuppgifter. Jag är väldigt imponerad över hur personalen har hanterat detta genom att se möjligheter istället för hinder.

Vilka konkreta åtgärder har ni gjort för att möta det ökade vårdbehovet av patienter med covid-19?

- Vi har öppnat en transitakut, en covidavdelning och covid-IVA.

Hur ser du på sjukhusets beredskap att klara av ett ökat behov av sjukhus- och intensivvårdsplatser?

- Just idag kan vi vårda 9 patienter med påvisad covid på avdelning 15, som har blivit covidavdelning. Utöver det kan vi vårda några patienter med misstänkt smitta i väntan på provsvar på transitavdelningen och några patienter på covid-IVA. Men vi planerar och kartlägger behovet hela tiden och kommer att anpassa antalet vårdplatser och öka dessa efter det behov som finns.

Vilka ordinarie verksamheter har påverkats mest?

- Många planerade operationer och andra icke akuta vårdbesök skjuts på framtiden.

Vad tror du blir den största utmaningen de kommande veckorna?

- Att få bemanningen att räcka till!

Vilket är ditt viktigaste råd till invånarna just nu?

- Fortsätt att hålla avstånd för att undvika smittspridning, det är viktigt att vi orkar hålla ut nu för att inte belasta sjukvården mer än nödvändigt. Men undvik inte att uppsöka vården om du har behov av det.