Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Detta gör vi i Sundsvall: ”Viktigt att tänka långsiktigt”

2020-05-03 08:00

Per Eriksson är stabschef i Sundsvall, det innebär att det är han som planerar och leder arbetet i den Lokala särskilda sjukvårdsledningen, LSSL. Här berättar han om det aktuella läget på Sundsvalls sjukhus.

Hur har omställningsarbetet fungerat så här långt?

- Fantastiskt bra. Sjukvårdspersonal har snabbt mobiliserat sig inför alla förändringar som skett och LSSL har arbetat som ett sammansvetsat team. Vårt arbete ska samverka med linjeorganisationen, vilket innebär att vissa förändringar och beslut har tagit lång tid. Under coronapandemin är det viktigt att tänka långsiktigt.

Vilka konkreta åtgärder har ni gjort för att möta det ökade vårdbehovet av patienter med covid-19?

- Det har hänt väldigt mycket den sista månaden. Flera ombyggnationer har skett i befintliga lokaler för att möta behovet att ta emot covidpatienter. Vi har byggt isoleringsrum på akutmottagningen och på flera vårdavdelningar. En del av operationsavdelningen har omvandlats till covid-IVA. En ”stepdown” enhet är färdigställd för de patienter som har vårdats i respirator och sedan behöver ökad övervakningsnivå innan de placeras på en vårdavdelning.

Hur ser du på sjukhusets beredskap att klara av ett ökat behov av sjukhus- och intensivvårdsplatser?

- Vi har en god beredskap. Vi arbetar kontinuerligt med möjligheterna att öppna upp fler vårdplatser för att täcka behovet av både intensivvård och omhändertagande på vårdavdelningar. Det är färre personer som söker sjukvård just nu, vilket har medfört att vi tillfälligt har kunnat stänga vårdplatser och frigöra personal till våra nya covidenheter.

Vilka ordinarie verksamheter har påverkats mest?

-  Operationsverksamheten har blivit mest lidande. Vi har bra beredskap för akuta operationer och cancerkirurgi, men all annan planerad operationsverksamhet påverkas. Mottagningsverksamheten med fysiska besök har minskats, men ersätts av telefon- och digitala besök.

Vad tror du blir de största utmaningarna de kommande veckorna?

- Vår största utmaning är att utbilda personal och bemanna våra covidavdelningar. Det är redan idag brist på skyddsutrustning, material och läkemedel. Det är ett nationellt problem.

Vilket är ditt viktigaste råd till invånarna just nu?

- Vi har långt kvar till toppen av pandemin, så fortsätt följa Folkhälsmyndighetens råd om att stanna hemma, hålla avstånd och tvätta händerna.