Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrland inleder dialog med föreningar i Sollefteå

2019-02-06 08:49

Den 21 februari kommer ett första dialogmöte att hållas mellan den nya politiska ledningen i Region Västernorrland och företrädare för föreningen BB-ockupationen och föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

- Syftet med mötet är att inleda en dialog som förhoppningsvis kan leda till ökat förtroende och ett konstruktivt samtalsklimat. Vi behöver helt enkelt börja prata med varandra, säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stöder dialogprocessen med två erfarna processledare. De kommer att vara samtalsledare och ansvara för förberedelser och upplägg av mötet och den fortsatta processen.

- Förändringarna av utbudet vid sjukhuset i Sollefteå är en komplex fråga, som skapat många reaktioner. Det är angeläget att vi nu försöker påbörja en konstruktiv dialog om framtidens hälso- och sjukvård i hela Västernorrland. Från den nya politiska majoriteten vill vi därför försöka komma framåt genom dialog, säger Glenn Nordlund.

De båda processledarna från SKL kommer inför mötet den 21 februari att kontakta deltagarna för att lyssna på deras förväntningar om vad som enligt dem behövs för att skapa ett meningsfullt möte och ett bra samtal.

- Det handlar nu i första hand om att förstå problemets omfattning och komplexitet. I nästa steg , om det är möjligt, tillsammans komma fram till en ömsesidig väg framåt för att försöka återskapa respekt, förtroende och en relation mellan parterna, säger Lena Langlet, samordningsansvarig för demokratiområdet vid SKL.

Glenn Nordlund poängterar att han ser mötet den 21 februari som början på en längre process.

- Den här komplexa frågan måste få ta tid, det är inget som vi löser med ett enda möte mellan aktörerna. Jag ser också detta som en möjlighet för oss att börja jobba mer aktivt och systematiskt med dialog i andra viktiga frågor som berör många av regionens invånare, säger Glenn Nordlund.