Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Glenn Nordlund (S)
Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland

Dialogen fortsätter i nya former

2019-10-04 16:02

3 oktober hölls ett fjärde och avslutande dialogmöte på Hola folkhögskola mellan den politiska ledningen i Region Västernorrland och företrädare för Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (SFA), Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus och BB-ockupationen i Sollefteå. Dialogen kommer nu att fortsätta i andra former och främst inriktas på kompetensförsörjning och arbetet med att bygga en organisation för nära vård i Västernorrland.

- Jag ser det som mycket värdefullt att vi har träffats och på ett sakligt och respektfullt sätt samtalat om hälso- och sjukvården i Västernorrland. Även om det är tydligt att vi har olika uppfattningar i många sakfrågor har jag stor respekt för engagemanget kring hälso- och sjukvårdsfrågorna i Sollefteå, säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Gemensam kraft mot hållbar bemanning

Det var den 21 februari som den nya politiska ledningen i Region Västernorrland bjöd in företrädarna för de olika sjukhusföreningarna till ett första dialogmöte.

- Syftet var inleda en dialog för att öka förtroendet och skapa ett konstruktivt samtalsklimat mellan oss i regionledningen och företrädare för de olika sjukhusföreningarna. Det målet tycker jag vi har uppnått. Ett annat konkret resultat är att vi inlett en bred samverkan med olika externa aktörer och föreningar för att tillsammans nå en hållbar bemanning på sjukhuset i Sollefteå, säger Glenn Nordlund (S).

Sjukhusföreningarna viktiga när vården ska komma närmare

Under torsdagens möte var deltagarna överens om att den fortsatta dialogen också ska gälla det pågående arbetet med att utveckla nära vård i Västernorrland. Ett omställningsarbete som nu pågå över hela landet. Nära vård handlar om att vården ska komma närmare patienten genom en effektiv samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället.

– Vi ser ett behov av att i närtid inleda en bred dialog om utvecklingen av nära vård i hela länet. Jag ser det som positivt att sjukhusföreningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik vill vara samverkande parter i detta arbete, säger Glenn Nordlund.

Frågan om ett tydligare lokalt ledarskap på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik är något som sjukhusföreningarna lyft under en längre tid. I arbetet med nära vård finns frågan med.

– Vi behöver självklart tänka igenom hur vi kan vidareutveckla det lokala ledarskapet och frågan ligger hos förvaltningen, som tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare ska ta den framåt. Lösningarna kring nära vård kan komma att se olika ut på våra tre sjukhusorter, vilket också innebär olika former för lokalt ledarskap, säger Glenn Nordlund.

Förutom Glenn Nordlund har Lena Asplund (M), Ingeborg Wiksten (L) och oppositionsrådet Jonny Lundin (C) från den politiska nivån i Region Västernorrland deltagit i dialogmötena. 

Erfarenheterna från processen ska dokumenteras

De fyra dialogmötena har genomförts med stöd av två processledare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Upplägget har följt den modell som SKL jobbar med när det gäller dialog i komplexa samhällsfrågor. Kostnaderna för arbetet delas lika mellan Region Västernorrland och SKL.

Region Västernorrland ska nu sammanställa en rapport om deltagarnas erfarenheter kring dialogprocessen.

- Det råder ingen tvekan om att vi i Region Västernorrland generellt behöver utveckla dialogen kring viktiga frågor som påverkar våra invånare. Det här var första gången vi genomförde den här typen av dialog i en komplex fråga och det finns självklart många lärdomar och erfarenheter att dra av den här processen, exempelvis vikten av återkoppling hur inspel från dialogen hanteras i våra ordinarie belutsprocesser, säger Glenn Nordlund.