Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Digitala kartor för bättre hälsa

2020-04-07 10:17

För att uppmuntra till utomhusvistelser och underlätta för invånarna att hitta rätt har Region Västernorrland i samarbete med länsstyrelsen tagit fram digitala kartor över promenadstigar.

I dessa coronatider finns en risk att känna sig isolerad. Det kan påverka den mentala och fysiska hälsan, immunförsvaret och i förlängningen folkhälsan. Det är viktigt att komma ut och röra på sig, istället för att isolera sig inomhus.

– Kartorna med promenadslingorna underlättar och uppmuntrar förhoppningsvis till fysisk aktivitet i naturen, säger Jean Esselström, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland.

Kartor är framtagna för Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand. Kartor för länets övriga kommuner ska vara klara 2021.

Kartorna finns här

Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet

Forskning pekar på att vistelse i skogsmiljö kan vara associerat med lägre stressnivåer samt att tillgång till fridfull natur kombinerat med fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot mental ohälsa.

– Redan efter fem minuter i naturen går puls och blodtryck ned och mängden stresshormoner i blodet minskar. En promenad i naturen har god återhämtande effekt från en stressig eller orolig vardag, säger Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare, Region Västernorrland.

Region Västernorrland arbetar sedan år 2000 med Fysik aktivitet på Recept (FaR). Det används i förebyggande syfte och som komplement eller ersättning för vissa läkemedel. År 2019 förskrevs i primärvården drygt 10 000 FaR. Från och med i år ingår även friluftsliv i denna satsning.

Region Västernorrland är först i Sverige med att ta fram digitala kartor med promenadsslingor för FaR-patienter och andra.

Fakta

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, plockar bär och svamp eller sitter på en stubbe och tänker. För många av oss är allemansrätten en självklarhet. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.  Vår frihet att vistas i naturen innebär ett stort ansvar att inte störa och inte förstöra.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats 

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktivitet kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19.

Träning utomhus är att föredra.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 mars 2020

Statistik

Andelen västernorrlänningar som är tillräckligt fysiskt aktiva är 61 % för männen och 61 % för kvinnorna. Med tillräckligt fysiskt aktiv är den som ägnar sig åt fysisk aktivitet (både hög- och lågintensiv) minst 150 minuter per vecka.

Källa: Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor år 2018.