Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Videosamtal med Stefan Löfven

Digitalt besök av Stefan Löfven

2021-03-31 14:21

Det var ett effektivt och samtidigt avslappnat digitalt möte som statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren deltog i tillsammans med företrädare för Region Västernorrland via länk under onsdagen.

– Det känns så roligt att få besöka mina gamla hemtrakter – om än i digital form, sa Stefan Löfven inledningsvis innan han lämnade över till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) som befann sig på curlinghallen i Örnsköldsvik för det första besöket som varade knappt en kvart.

Det rullar på bra hos oss i Region Västernorrland. Vi ligger nära rikssnittet i vaccinationsarbetet, berättade Glenn Nordlund och nämnde att det finns ett 20-tal vaccinationslokaler i länet; att regionen skalar upp vaccinationerna under april månad och att det är över 45 000 personer som nu fått sin första dos vaccin.

Många engagerade i arbetet

På curlinghallen hade Glenn Nordlund sällskap av Susanne Sjöquist, lokal vaccinationssamordnare som visade runt och guidade deltagarna virtuellt. Ungefär 200 personer totalt beräknar regionen engagera under vaccinationsprojektet. Allt från heltider till de som arbetar timmar med att vaccinera, administrera, arbeta som värdar med flera roller.

När vaccinleveranserna blir större kan regionen vaccinera både på kvällar och helger om det behövs – allt för att nå den målbild som regeringen satt upp nationellt.

Distriktssköterskor är bekanta ansikten

Därefter avverkade statsråd och statsminister i rask takt även danslokalen Olympia i Bredbyn för att sedan flytta sig digitalt till Ånge kommun.

I Bredbyn berättade den lokala samordnaren Marina Jones att de vaccinerar en dag i veckan och att de nyttjat distriktssköterskor som de äldre redan är bekanta med. Det största bekymret är att de äldre kommer alldeles för tidigt till sin vaccinationstid för att vara säkra på att inte gå miste om den värdefulla sprutan.

– Vi vill ju att man kommer så nära sin tid som möjligt. Varken före eller efter på grund av risken för smittspridning, sa Marina Jones.

I Ånge kommun besöktes både en hälsocentral och ett äldreboende där de fick chans att prata med några av de boende som var nöjda över att ha fått sitt vaccin då tiden i karantän varit jobbig.

Inga tveksamheter kring vaccinet

Lena Hallengren och  Elina Backlund Arab i videosamtal

Lena Hallengren och Stefan Löfven funderade också om de äldre hade några tveksamheter kring vaccinet men fick ett samstämmigt nej till svar från Ånge där ansvariga berättade att detta är en högtidsdag för många äldre.

Efter en timme var det digitala besöket slut och summerades från regeringshåll med att besöket varit väldigt lärorikt.

– Vår uppfattning är att människor känner stor trygghet och tacksamhet kring det arbete som läggs ner i regionerna och i stark samverkan med kommunerna – det skapar framtidstro och hopp! Det är ”Team Sweden” som arbetar just nu, och även om det finns utmaningar på vägen så är det väldigt mycket som rullar på, avslutade Stefan Löfven.