Domstol avgör om köp av skrivare hanterades korrekt

2023-05-24 10:13

Region Västernorrland riskerar att behöva betala upphandlingsskadeavgift efter ett köp av tekniskt avancerade kassettskrivare. Konkurrensverket menar att upphandlingen borde gjorts på annat sätt.

I höstas köpte regionen tre kassettskrivare med laserteknik och 2D-kod som används när vävnadsmaterial ska prepareras inför diagnostik.

Inför köpet gjorde regionen en marknadsanalys som visade att det bara fanns en leverantör som uppfyllde de tekniska kraven. Regionen annonserade också en förhandsinsyn inom EU för att undersöka om det ändå fanns fler aktörer som var intresserade av att delta i en upphandling. Då inga svar kom in köpte regionen skrivarna utan annonsering.  

– Vår marknadsanalys pekade på att vi kunde göra undantag från annonsskyldighet enligt lagen om offentlig upphandling, eftersom det av tekniska skäl inte fanns någon konkurrens. Vår bedömning är att vi hanterat inköpet korrekt, säger Sofia Viklund, verksamhetschef inköp och upphandling. Nu är det upp till Förvaltningsrätten att avgöra frågan. Bedömer de att vi borde agerat annorlunda så ska vi självklart ta lärdom av det.

Konkurrensverket menar att den genomförda marknadsanalysen inte fastställer att det bara fanns en leverantör som motsvarade kraven och att regionen därmed gjort en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket har lämnat in ett yrkande till Förvaltningsrätten om att regionen ska betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift, ett slags böter.

Regionen ska nu lämna sitt yttrande till förvaltningsrätten som sedan tar beslut om eventuell avgift. 

– Oberoende av vad Förvaltningsrätten kommer fram till i det här ärendet så har vi redan nu sett över våra rutiner. Vi vill självklart minimera risken att liknande situationer ska uppstå, säger Sofia Viklund.

Inköpsvärdet för de tre skrivarna är 1 427 700 kr. Det uppskattade värdet på serviceavtalet för förebyggande underhåll är 99 000 kr. Ingen annan leverantör har begärt överprövning av avtalet.


Tillbaka till toppen