Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Berith Persson och Sanna Wedberg i full färd med att tappa och förpacka sterilt vatten på Sundsvalls sjukhus hemodialysavdelning.
Berith Persson och Sanna Wedberg i full färd med att tappa och förpacka sterilt vatten på Sundsvalls sjukhus hemodialysavdelning.

Egen produktion löser vattenbrist

2020-05-20 14:09

Sterilt vatten är en viktig komponent i vården av patienter som behöver andningsstöd med syrgas eller respirator. Under coronapandemin där patienterna behövt långa vårdtider på intensivvård och med syrgas har också mängden vatten som krävts ökat, så till den grad att brist uppstått.

Sterilt vatten är ett helt rent vatten som vanligtvis fabrikstillverkas och levereras till regionen. Vattnet tillsätts för att fukta luften som ges till patienten och det krävs mellan 1-3 liter vatten per dygn och patient. Nu råder brist i hela landet och tillverkningsprocessen kan inte forceras.

- Vi använder sedan länge renat vatten till dialyspatienterna. Det visade sig att vattnet som renas på dialysens egna vattenverk också är rent nog att använda för våra vuxna IVA-patienter. Det innebär att vi med egen produktion kan hantera bristsituationen, säger Maria Lindström, familjeläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Västernorrland.

Steril hantering

För att garantera en helt steril hantering har två operationsundersköterskor fått i uppgift att under några timmar varje dag tappa vatten från dialysen för vidare transport till sjukhusen i länet. Alla sjukhus har möjlighet att göra det men då det kräver speciell personal var detta mest ekonomiskt och effektivt. Varje vecka produceras, tappas och paketeras cirka 150 liter vatten på dialysen. Vattnet är en färskvara och måste kasseras efter 72 timmar.

- Vi får fortfarande en del leveranser från fabrik. Det vattnet används uteslutande till allvarligt sjuka små barn eller de som är för tidigt födda och ligger i kuvös, avslutar Maria Lindström.