Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

En betydande milstolpe för Västernorrlands utveckling

2019-11-29 14:58

Idag har stora samverkansrådet ställt sig bakom en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Dagens ställningstagande är den viktigaste milstolpen för att vi ska få en ny RUS för Västernorrland på plats, säger Glenn Nordlund (S).

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS*) för Västernorrland har arbetats fram av ett stort antal aktörer i länet under nästan två år. Under remissperioden april-september 2019 tog Region Västernorrland emot 50 remissvar, med många relevanta och konstruktiva inspel och förslag till justeringar av utkastet till RUS. Dessa synpunkter arbetades in i en ny förslagsversion som presenterades vid en remisskonferens 17 oktober och samt vid diskussion i Regionala samverkansrådet samma dag. Sedan remisskonferensen har inga skrivningar ändrats. De förändringar som skett utgörs enbart av korrektur, förstärkta illustrationer och slutlig layout.

Strategin utgör de gemensamma, långsiktiga prioriteringarna för länets utveckling för åren 2020-2030 och Regionala och Stora samverkansråden har haft en viktig roll att löpande stämma av och ge inspel till de olika delprocesserna i framtagandet av ny RUS.

- Vi har haft ett fantastiskt engagemang bland de regionala aktörerna i framtagandeprocessen, vilket bäddat för dagens ställningstagande, säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Efter dagens ställningstagande i Stora samverkansrådet kommer nu förslaget till ny RUS att beredas politiskt inom Region Västernorrland inför beslut i Regionfullmäktige i februari 2020.

*Alla län ska enligt lag ha en RUS. Förutom att utgöra de gemensamma långsiktiga målbilderna för länet, så är RUS styrande för användning av regionala tillväxtmedel och vägledande för användningen av EU-fonder, såsom regionalfond och socialfond. Flera andra regionala planer, strategier och program utgår ifrån och preciserar det som står i RUS.