Händer som skriver på ett tangentbord.

En webbplats tillgänglig för alla

2022-06-22 09:34

Innehållet på Region Västernorrlands webbplats har flyttats till en ny teknisk plattform, för att säkra tillgänglighetskraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Arbetet med att anpassa innehållet fortsätter så att det kan användas av alla.

- Syftet med digital tillgänglighet är att ingen ska hindras från att använda offentlig digital service och tjänster på grund av funktionsnedsättning. Digital information och tjänster ska vara möjliga att självständigt användas av alla invånare. Ytterst handlar det om en demokratifråga, säger kommunikationsdirektör Lars-Erik Marklund. 
 
Omkring 20 procent av befolkningen i landet har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. När de ska göra ett ärende på en myndighets webbplats kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.

Tillgänglighetsredogörelse 

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister. 
 
Tillgänglighetsredogörelse för Region Västernorrlands webbplats

Hör av dig om du upptäcker problem 

Din hjälp behövs för att göra webbplatsen så bra som möjligt. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss. 

Kontaktformulär tillgänglighet på Region Västernorrlands webbplats


Tillbaka till toppen