Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland

Måttlig ökning av covid-19 den senaste veckan

2022-08-01 14:51

Enligt preliminära siffror är det en måttlig ökning av covid-19 i Västernorrland under vecka 30, antal nya fall var 249 och 199 vecka 29. Andelen positiva tester har legat konstant under de tre senaste veckorna.

Begränsad provtagning

- Vi genomför en mycket begränsad provtagning. Det innebär att nästan bara fall hos patienter som behöver vård på sjukhus, samt personal och brukare inom vård-och omsorg testas och diagnosticeras, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Maria Tempé.

Antalet personer som vårdas på sjukhus med covid-19 i smittsam fas har varit relativt stabilt, mellan 15-20 patienter dagligen under de senaste veckorna. Ingen patient med covid-19 vårdas på IVA.  

God testkapacitet

Enligt Folkhälsomyndighetens data var antalet nya fall på SÄBO i vår region färre vecka 29 än veckan innan, men betydligt fler än i början av sommaren.

Testkapaciteten är god och regionens eget labb kan analysera 2000 prover per vecka. Under föregående vecka utnyttjades knappt hälften av den kapaciteten. 85% av de testade proverna i Västernorrland tillhör nu virusvarianten BA.5.

För aktuell information om covid-19 och andra smittor, se smittskyddsenhetens externa webbplats: Region Västernorrland - Covid-19 (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen