Kvinna vid ett skrivbord som räknar på energieffektivisering

Energikontoret underlättar klimatomställning för små och medelstora företag i Västernorrland

2023-01-27 12:16

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Med höga elpriser blir det ännu mer lönsamt att arbeta med energieffektivisering, varje kWh kan göra stor skillnad på elräkningen.

De företag som aktivt arbetar med energieffektivisering får större motståndskraft samtidigt som det sparar på jordens resurser. Genom omställningslyftet erbjuder Energikontoret Västernorrland nu kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning inom energieffektivisering. Rådgivningen ska ge företag ökad kunskap kring energifrågor och hur de kan minska sina energikostnader.

- Med den här satsningen får företagen stöd att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och öka sin förmåga att själva vidareutveckla sitt omställningsarbete. Med ett genomtänkt och etablerat tänk kring energieffektivisering blir företagen också mer konkurrenskraftiga på en marknad som efterfrågar mer hållbara alternativ, säger Emma Lee Björk, projektledare vid Energikontoret Västernorrland.

Kunskapshöjande aktiviteter

Aktiviteterna som erbjuds inom omställningslyftet är; individuell coachning, fördjupande nätverksträffar och inbjudan till nationella kunskapshöjande seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering.

- Vi hoppas att omställningslyftet kan bidra positivt till många företags arbete för energieffektivisering, säger David Tengerström, projektledare, Energikontoret Västernorrland.

Region Västernorrland - Omställningslyftet (rvn.se)

Region Västernorrland - Energikontoret Västernorrland (rvn.se)

Digitalt seminarium om energieffektivisering för företag

2 februari arrangeras ett digitalt seminarium under rubriken "Sänk dina företagskostnader med enkla energiåtgärder". Vad är egentligen skillnaden på energi och effekt? Och vilka konkreta åtgärder kan företag genomföra redan idag för att minska sin energianvändning? Det står på agendan för webbinariet. Ta chansen att ställa just dina frågor till energiexperter!

Anmäl er: Sänk dina företagskostnader med enkla energiåtgärder (magnetevents.com)

Kontakt:

Emma Lee Björk
Projektledare, Energikontoret Västernorrland
Telefon: 0611-80457
E-post:emma-lee.bjork@rvn.se 

David Tengerström
Projektledare, Energikontoret Västernorrland
Telefon: 076- 141 17 33
E-post:david.tengerstrom@rvn.se

 


Tillbaka till toppen