Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Karta som visar de fyra nordligaste länen i Sverige

Etableringen av batteribolaget Northvolt sätter norra Sverige i fokus

2021-01-27 09:22

”Att samarbete är viktigt för de fyra norra länen vet vi redan. Med en förestående gigantisk företagsetablering i Västerbotten blir det än tydligare att vi exempelvis bör fortsätta prioritera vår samverkan i North Sweden European Office och Europaforum Norra Sverige” säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Just nu pågår en av Europas största industrietableringar i Skellefteå där uppemot 3 000 medarbetare förväntas rekryteras inom de närmsta åren. För Västernorrland gäller det att ta tillvara potentialen som detta skapar.

- Vi vet att Northvolts etablering i Skellefteå sätter hela norra Sverige på kartan. Vi måste vara på tå för att kunna erbjuda ett attraktivt näringslivsklimat, bra kompetens och attraktiva lägen. Det är viktigt att kraftsamla för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet men även till norra Sverige, säger regionråd Glenn Nordlund (S).  

Möjliga scenarier för Västernorrland

Regionala effekter i RVN av Northvolts etablering Rapport (pdf)

I en rapport som WSP gjort i regionens projekt ”Smart industri 2.0” framstår tre olika scenarier:

1.       Utflyttning

2.       Utpendling

3.       Underleverantörer

- En positiv spridningseffekt är att etableringen ser ut att kunna skapa nya jobb till Västernorrland, kanske främst inom våra styrkeområden. Till exempel är vi i Västernorrland starka inom avancerad tillverkning inom metall, maskin och fordon och inom IT är vi starka både när det gäller styrning och utveckling av komplexa verksamhets- och produktionssystem, säger Smart industris projektledare Malin Vedin och fortsätter: det är troligt att Northvolt söker hitta underleverantörer inom en större geografi än enbart Skellefteå. Inom det etableringsfrämjande arbetet i Västernorrland märks även intresse för Västernorrland från olika aktörer.  

Steget vidare

Region Västernorrland med flera har tagit del av rapporten och jobbar vidare utifrån dessa scenarier. Det finns redan idag en strategi för smart specialisering i Västernorrland. Det pågår även arbete med att se över detaljplaner, kompetensförsörjning och näringslivsstrategier. Allt för att ta tillvara de positiva effekter som detta medför på bästa sätt.

- Det är bra att projektet ”Smart industri 2.0” kunnat bidra och stärka vårt kunskapsläge vad gäller denna stora etablering. Det är ingen total studie men vi står styrkta i hur viktigt det är att samarbeta i Västernorrland och i alla fyra norrlänen. Studien har gett uppslag till hur vi kan fortsätta det pågående arbetet för att stärka Västernorrland som plats för företagsetableringar, säger Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland.

Northvolt ETT

Etableringen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå är Europas största och kommer att generera uppemot 3000 arbetstillfällen enbart i Skellefteå. Northvolt tillverkar litiumjonbatterier för olika typer av marknader förutom fordon även för industri, bärbara tillämpningar och för lagring av energi.

Smart specialisering:

Smart specialisering är initierat av EU som en systematisk process för att gemensamt identifiera och strategiskt kraftsamla kring kunskapsdrivna och konkurrenskraftiga styrkeområden. Fokus för smart specialisering är såväl nya som befintliga områden som ger konkurrensfördelar för innovation, diversifiering och tillväxt. Här omfattas exempelvis etablerade och nya sektorer, teknologi eller skärningspunkter mellan sektorer som bygger konkurrenskraft.

Regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 utgår från ETT Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft, livskraft och naturkraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden!