Ingeborg Wiksten, Glenn Nordlund med flera tar ett gemensamt spadtag utanför sjukhuset i Örnsköldsvik.

Ett första spadtag för modernt operationscentrum

2022-06-27 14:22

Nu har det handfasta arbetet med att skapa sex stora operationssalar och bättre ändamålsenliga lokaler för patienter och medarbetare vid operationscentrum i Örnsköldsvik startat.

Om- och tillbyggnationen ger ett nytt och modernt operationscentrum på 4300 kvadratmeter som ska stå klart till sommaren 2025.

Illustrationen nedan visar medarbetarnas arbetsstation vid uppvaksplatserna för postoperativ vård. Bild: Arkitema AB.

Karin Söderberg är enhetschef på operationsavdelningen i Örnsköldsvik och hon gläds åt att bygget nu är i gång.

- Det känns väldigt bra! Våra medarbetare kommer att få moderna och funktionella lokaler att jobba i. De nya salarna kan användas till flera olika sorters operationer till skillnad från de vi har idag, så planering och flexibilitet blir bättre. Det gynnar patienterna, säger Karin Söderberg.

Spadtag taget

På måndagsförmiddagen togs ett gemensamt första spadtag av regionpolitikerna Ingeborg Wiksten (L), Glenn Nordlund (S), Elina Backlund Arab (S), Camilla Nilsson (L) tillsammans med Michael Swedin, projektledare regionfastigheter, Lena Kåhre, fastighetschef, Anders Setterkvist, verksamhetschef anestesi, operation och intensivvård samt Mikael Sandström, platschef Rekab.

Om- och tillbyggnationerna beräknas kosta 264 miljoner kronor. Det mesta i projektet är ombyggnad av befintliga lokaler. De nya delar som kommer att synas utifrån är fläktrum, hisstorn och en förbindelsegång mellan operation och operations dagvårdsavdelning.

Bild: Arkitema AB.

Beslutet om att starta bygget togs i regionfullmäktige förra veckan.

- För att vara en god arbetsgivare och för att kunna erbjuda vård av toppklass till våra invånare så behöver vi moderna lokaler som fungerar för ändamålet. Det här blir ett lyft för sjukhuset i Örnsköldsvik och för de patienter som kommer att få vård här, säger Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen.

Operationsavdelningens korridor, bild: Arkitema AB.


Tillbaka till toppen