Glenn Nordlund (S), Ingeborg Wiksten (L), Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr, Robert Stålebring, hälsocentralschef, Mikael Karlsson, projektledare Technicon, Michael Swedin, projektledare Region Västernorrland, Jonas Wikström, platschef REKAB, Lena Kåhre, verksamhetschef fastighet, Region Västernorrland och Camilla Nilsson 1:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tog gemensamt det första spadtaget på onsdagsförmiddagen.
Glenn Nordlund (S), Ingeborg Wiksten (L), Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr, Robert Stålebring, hälsocentralschef, Mikael Karlsson, projektledare Technicon, Michael Swedin, projektledare Region Västernorrland, Jonas Wikström, platschef REKAB, Lena Kåhre, verksamhetschef fastighet, Region Västernorrland och Camilla Nilsson 1:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tog gemensamt det första spadtaget på onsdagsförmiddagen.

Ett första spadtag för ny hälsocentral i Själevad

2022-08-24 16:49

Nu drar bygget av den nya hälsocentralen i Själevad i gång. Nybyggnationen ersätter de gamla lokalerna som är uttjänta.

Bygget beräknas kosta 69 miljoner kronor och vara klart under våren 2024. När den nya hälsocentralen står färdig rivs de gamla byggnaderna.

Webb Hälsocentralen Själevad bild från Arconi.jpg

Bild från Arconi

 

Robert Stålebring är hälsocentralschef i Själevad och han ser fram emot nya och moderna lokaler med ändamålsenliga utrymmen.

- Det här är välbehövligt! Nu kan vi ha all vår verksamhet i samma byggnad. Vi får lokaler som bättre möter krav på hygien och smittsäkerhet och med ett inomhusklimat som fungerar bra för alla som vistas hos oss. Det här blir ett fantastiskt lyft för våra patienter och för våra medarbetare, säger Robert Stålebring.

Robert Stålebring.jpg

Robert Stålebring, hälsocentralschef i Själevad.

 

Två blir en

Hälsocentralen finns idag i två byggnader som uppfördes på 30- och 40-talet för att vara ålderdomshem. Sedan 70-talet har byggnaderna inrymt hälsocentralen och där finns lab, mödravård, barnavårdscentral, sjukgymnastik, kurator, reception, administration och personalutrymmen. Nu ersätts de två gamla byggnaderna av en huskropp som ska ligga bakom den gamla hälsocentralen.

- Investeringen i hälsocentralen i Själevad är en viktig del i den nära vård vi utvecklar i Örnsköldsvik. Jag har förstått att det finns stort engagemang för fortsatt utveckling på hälsocentralen och det känns mycket bra att medarbetarna snart kan arbeta vidare i moderna och funktionella lokaler, säger Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.

Glenn och Ingeborg.jpg

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande och Ingeborg Wiksten (L), ordförande vårdvalsutskottet.

 

- Själevads lokaler är gamla och uttjänta. Det finns ett stort behov av mer ändamålsenliga lokaler för att möta framtidens vård och där modern teknik kan göra vården mer tillgänglig. Att också kunna utveckla samarbetet och samverkan med ett av kommunens stora vård- och omsorgsboende som ligger alldeles bredvid, är en särskild fördel, säger Ingeborg Wiksten (L), ordförande vårdvalsutskottet.

Att få lokaler fullt utformade för hälsocentralens behov gläder Robert Stålebring.

- Tillgängligheten till lokalerna förbättras rejält och den utbildningsverksamhet för olika professioner som är en stor del av vårt uppdrag kommer att få plats på ett mycket bättre sätt. Det här blir ett stort steg för en ännu effektivare verksamhet, för en fortsatt god vård och för en bra arbetsmiljö, avslutar Robert Stålebring.


Tillbaka till toppen