Lekterapeuterna framför en julgran.
Lekterapeuterna Annelie Dimeus och Maria Henning Mäki ska vara med och stötta ungdomarna, här är de framför den pyntade julgranen på Lekterapin i Sundsvall

Expertråd med unga patienter

2022-12-21 08:00

Nu ska en grupp av unga experter tycka till om vården de får på sjukhuset i Sundsvall.

- Vi har precis startat Unga experter Sundsvall för att barn och unga ska få komma till tals. De är ju de främsta experterna på vad de tycker om sin vård, säger lekterapeut Maria Henning Mäki.

Få barnens perspektiv

Det är lekterapeuterna Maria Henning Mäki och Annelie Dimeus som har tagit initiativ till bildandet av den lokala expertgruppen, som idag består av fem tjejer mellan 14 – 16 år. Alla deltagare är regelbundna patienter vid barn- och ungdomsmottagningen i Sundsvall.

- Man pratar ofta om hur viktigt det är att ha ett barnperspektiv, men det är ju inte samma sak som att ha barnens perspektiv. Nu får vi det, säger Annelie Dimeus.

Kickoff med Uppsalas expertråd

Inspirationen till den nyetablerade gruppen har de hämtat ifrån Uppsala, som var bland de första i landet med att utveckla idén med ungdomsråd. Under hösten har de haft en ”kickoff” där Uppsalas unga experter kom på besök till Sundsvall och berättade om hur de jobbar mer konkret.

- Gruppen kan liknas vid ett elevråd och vi hoppas att ungdomarna inkluderas i utvecklingsfrågor, lokalplanering, enkätutformning, avvikelsehantering och i nöjdhetsmätning, säger Annelie Dimeus.

- Vi hoppas även att verksamheter inom sjukhuset konsulterar rådet vid behov, eller bjuder in oss till studiebesök hos dem, fortsätter Maria Henning Mäki.

Uppstartsmöte i december

I december genomförde Unga experter Sundsvall sitt första officiella möte, med dagordning, ordförande, sekreterare och mötesprotokoll. Deras första ärende, som de själva tagit initiativ till, blir att testa hur sjukhusområdet i Sundsvall fungerar för handikappade barn och unga.

- Senare under våren ska alla fem deltagare testa hur bra eller dåligt anpassat sjukhuset är för rullstolsburna. Förslag på eventuella förbättringar ska vi sedan lämna över i en skrivelse till ledningen, säger Annelie Dimeus. 

- Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ och kommer att ta upp deras ärenden som en punkt på ledningsgruppens dagordning och naturligtvis även återkoppla vad som görs med förslagen, säger Anne Thelander, verksamhetschef barn- och ungdomsmedicin.

Kontakta

Vill du komma i kontakt med Unga experter Sundsvall, lämna förslag eller invitera dem på studiebesök, kan du mejla: ungaexpertersundsvall@gmail.com

 


Tillbaka till toppen