Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.
Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Expertstöd på plats för kostnadsreduceringar inom specialistvården

2020-11-18 11:11

Upphandlingen av expertstöd till specialistvården för att få en ekonomi i balans är nu klar. De två upphandlade konsulterna har startat sitt arbete tillsammans med specialistvårdens chefer och en nybildad arbetsgrupp för att hjälpa till med beräkningar, statistik och analys.

Målet med det gemensamma arbetet är att uppnå kostnadsreduceringar på 350 miljoner kronor inom specialistvården de närmaste åren.

Nära dialog med verksamheterna

Huvuddelen av de kommande besparingarna ska ske genom att nyttja befintliga resurser effektivare där rätt bemanning, schemaläggning och produktionsplanering är viktiga delar. Det pågående arbetet kring kostandsreduceringar ska ske i nära dialog med chefer, medarbetare och fackliga organisationer.

De två konsulterna är Johan Permert, professor vid Karolinska Institutet och Markus Castegren, docent och överläkare vid Mälarsjukhuset och Uppsala Universitet. Konsultuppdraget har upphandlats genom Ledningsbolaget AB, där de båda konsulterna är engagerade.

- Jag är glad över att vi snabbt fått ett externt och kvalificerat expertstöd som hjälp i det här nödvändiga arbetet. Konsulterna har en gedigen erfarenhet av sjukvården i linjen och från liknande uppdrag i bland annat Region Dalarna och i Region Örebro, säger Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kvalitetssäkra underlag och ta fram egna förslag

Expertstödet ska tillsammans med berörda chefer analysera handlingsplanens konkreta åtgärder och de faktiska möjligheterna att minska kostnaderna i specialistvården med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet.

Konsulterna ska också ta fram inriktningsförslag kring nya åtgärder som både handlar om strukturella förändringar och interna effektiviseringar av verksamheten. Arbetet med att genomföra kostnadsreduceringar inom specialistvården är svårt och komplext där delarna påverkar helheten.

Behöver minska kostnaderna för att klara budgeten

I början av september lämnade specialistvårdens ledningsgrupp ett förslag till kostnadsreduceringar till den politiska ledningen. Specialistvården har ett svårt ekonomiskt läge med årliga växande underskott och har sedan tidigare ett politiskt uppdrag att åtgärda dem för att kunna hålla budget. I oktober beslutades att upphandla ett konsultstöd till specialistvårdens ledning i det pågående arbetet kring kostnadsreduceringar.

Länsverksamheterna har fortsatt ansvar för en ekonomi i balans

Länsverksamheterna har det fortsatta huvudansvaret för att få en ekonomi i balans och ta fram ett kvalitetssäkrat åtgärdsprogram och för att det pågående interna effektiviseringsarbetet fortsätter under hela processen.

I slutet av januari nästa år ska konsulterna vara klara med sin slutrapport och senast den 2 mars ska konkreta sparåtgärder presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden.