Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Person som tvättar händerna

Få fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka - restriktionerna fungerar

2021-03-25 09:36

Mycket få fall av både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka har rapporterats in i år. Det är åtminstone delvis en positiv bieffekt av coronarestriktionerna enligt smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetens insamlade statistik för influensa (alla typer) visar att sedan vecka 40 i fjol har 93 000 prover analyserats i Sverige, varav totalt ett tjugotal fall av influensa har påvisats. För vinterkräksjuka brukar toppen ligga runt vecka 10. För säsongen 19/20 rapporterades då nära 250 fall in, i år knappt 20.

- Både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka orsakas av virus och ger många sjukdomsfall varje år av vilka ett antal behöver sjukhusvård. Här ser vi tydligt att rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19 har en stor effekt även för andra virussjukdomar, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Minskad belastning på vården

Säsongsinfluensan är olika svår år från år. De flesta som insjuknar tillfrisknar i hemmet men ett antal behöver sjukhusvård. Varje år avlider också ett antal, flest äldre, av komplikationer relaterade till influensan. Enligt statistik från Socialstyrelsen för åren 2015-2019 behöver i genomsnitt 11000 personer per år inneliggande vård på sjukhus på grund av influensa och varje år avlider i genomsnitt 685 stycken.

- När belastningen varit så svår på våra sjukhus är det tacksamt att invånarna genom att hålla rekommendationerna  bidragit till att de vanliga virussjukdomarna inte har fått fäste. När vi ser vilken betydelse avstånd och handhygien har på de här virusen är det lätt att förstå att effekten även på coronaviruset är stor. Om vi inte följde rekommendationerna skulle spridningen vara mycket större, avslutar Hans Boman.

Vill du se Folkhälsomyndighetens samlade statistik finns den att läsa på hemsidan, Folkhälsomyndigheten sjukdomsstatistik.