Solpaneler monterade på Skärvstagården vid sjukhuset i Sollefteå

Får 43 miljoner i statligt stöd

2022-09-27 16:44

Under tisdagen blev det klart att Region Västernorrland beviljats 42,9 miljoner i tillfälligt statsbidrag av delegationen för kommunal ekonomi i balans. Stödet ska gå till ombyggnation av lokaler och ytterligare energieffektivisering.

- Det här är ett väldigt positivt besked. En viktig del i att säkerställa en ekonomi i balans är att ha möjlighet att genomföra angelägna inverseringsprojekt som ger effektiviseringsvinster på både lång och kort sikt, säger Ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Stenhård konkurrens

Konkurrensen om det tillfälliga statsbidraget om totalt 750 miljoner till stöd för kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi har varit stenhård. I första omgången delades 207 miljoner ut och i denna omgång fördelades ytterligare 255 miljoner kronor. Totalt har 23 kommuner och fem regioner sökt om stöd för 1,7 miljarder.

Region Västernorrland hade ansökt om totalt 77,7 miljoner för fyra kostnadsbesparande projekt, men får alltså nöja sig med stöd på 42,9 miljoner till två av dem.

- Vi hade naturligtvis gärna sett att vi beviljats stöd för alla projekt som fanns med i ansökan, men vi är självklart glada för det stöd vi nu får. Nettoeffekten av de här två projekten beräknas ge en besparing för regionen på cirka tio miljoner om året, säger Dick Rytterdahl.

Dessa två områden beviljas stöd:

• Sammanslagning av två vårdavdelningar på Sundsvalls sjukhus 24 miljoner.

• Energieffektiviseringsåtgärder 18,9 miljoner (50 % av ansökt belopp).

Stödet delas ut av delegationen för kommunal ekonomi i balans och ska användas för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar.

Länk till Kammarkollegiet: Tio kommuner och tre regioner får 255 miljoner i statsbidrag - Kammarkollegiet

 

 

 

 

 


Tillbaka till toppen