Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fas ett av covidvaccinationen pågår och går bra

2021-01-14 11:25

Från mellandagarna och till och med vecka 1 har 2150 personer i regionen fått sin första vaccindos. Nästa vecka får 200 personer sin andra dos och är då färdigvaccinerade. Fullt skydd kan de förvänta sig en vecka efter sin andra dos.

- Allt har fungerat förvånansvärt bra med tanke på den korta tid som fanns mellan den dag i december då vaccinet godkändes och vaccinationsstart. Det goda samarbetet med kommunerna inom länet har varit en nyckel för att kunna följa planen och vaccinera i samma takt som vi får vaccin, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare för covid-19.

Den 21 december godkändes det första vaccinet mot Covid-19, Comirnaty från Pfizer Biontech, och redan under julhelgen fick regionen den första leveransen av vaccinet. Vaccinationerna har succesivt trappats upp och denna vecka har närmare 3000 doser vaccin förmedlats.

Prioriteringsordning

Region Västernorrland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioriteringsordning för vaccination. Det innebär att vaccinationerna har startat på särskilda boenden och omfattat både omsorgstagare och personal. Vaccination av dos nummer två för denna grupp påbörjas vecka fyra och pågår sedan i stor skala under tre veckor.

Nästa grupp som står på tur är de som är 70 år och äldre, personer som har stöd enligt LSS samt vård och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccinationen av denna grupp planeras starta i början av februari under förutsättning att regionen får tillgång till mer vaccin än i nuläget. Målet är att 80 procent av alla personer som är 70 år och äldre ska ha vaccinerats innan 30 april 2021.

Fas tre i vaccineringen är personer i åldern 18 - 69 år som tillhör riskgrupper. Här pågår ett arbete hos Folkhälsomyndigheten för att definiera riskgrupperna och vi inväntar deras rekommendationer.

Den sista fasen, vaccination av alla vuxna, planerar regionen att starta under senare delen av april eller början av maj då ytterligare vaccin bli tillgängligt. Här finns en ambition att 70 procent av befolkningen över 18 år ska ha vaccinerats innan 30 juni. 

Ej satta startdatum framåt 

- Eftersom vi i nuläget varken har bekräftade vaccinvolymer eller information om när vaccin blir tillgängligt i större mängd kan vi inte ge någon exakt information om startdatum för vaccination av de olika grupperna. Vi återkommer med mer information inför uppstart av varje prioritetsgrupp, både när det gäller tillvägagångssätt för att boka vaccination samt var vaccinationerna kommer äga rum, säger Karin Sellgren.  

Regionen skickar ut brev till personer med hemtjänst och senare till de som är 70+ med information om tillvägagångssätt för att boka tid för vaccination. De som vill boka tid kontaktar oss enligt de instruktioner som finns i dessa brev.

Karin Sellgren, vaccinationssamordnare covid 19 Region Västernorrland