Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fira studenten enligt rekommendationerna

2021-06-02 14:14

Smittspridningen av covid-19 i Västernorrland är fortsatt hög. Rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge gäller fortfarande och Folkhälsomyndigheten avråder från sociala sammankomster utanför den egna mindre kretsen.

Läget i länet

255 personer testade under vecka 21 positivt för covid-19 i Västernorrland. Smittspridningen i länet som helhet har minskat oavbrutet sedan mitten av april. Utvecklingen har varierat något mellan kommunerna. Härnösand har haft en sen topp och flest fall i förhållande till invånarantalet den senaste tiden, medan man i Örnsköldsvik haft en kraftig nedgång sedan den mycket höga toppnoteringen i april. Antalet fall har minskat i de allra flesta åldersgrupperna. Flest fall sågs vecka 21 i gruppen 10-14 år.

Totalt har 26 663 fall av covid-19 hittills bekräftats i Västernorrland och 467 personer har avlidit.

Den minskande smittspridningen innebär att också belastningen på vården har minskat. Just nu vårdas 28 personer för covid-19 på våra sjukhus, varav 5 på IVA.

Fira studenten i din mindre krets

Igår, 1 juni, upphörde de regionala rekommendationerna i Västernorrland och invånarna ska nu liksom tidigare istället följa de nationella rekommendationerna där man bland annat infört vissa lättnader för kultur- och idrottsevenemang.

- Även om det nu sker vissa lättnader gäller fortfarande de grundläggande rekommendationerna om att hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel, bara umgås i en mindre krets, arbeta hemifrån om möjligt, tvätta händerna ofta och stanna hemma samt testa sig vid symptom, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Det innebär också att studentfiranden behöver anpassas efter gällande rekommendationer.

- Eventuella utspring ska ske klassvis eller i mindre grupper. Större folksamlingar och stora privata fester måste undvikas, så man får fira i en mindre krets, säger Hans Boman.

Vaccinationseffekt dröjer

Närmare 50 procent av invånarna i Västernorrland har nu fått sin första vaccindos men ännu har man inte sett några stora effekter på smittspridningen på grund av vaccinationen. Hans Boman förväntar sig dock att smittspridningen skall fortsätta minska och att den kommer att gå ner betydligt under senare delen av sommaren.

- Internationella erfarenheter visar att smittspridningen minskar snabbt när cirka 60 procent av befolkningen är vaccinerad, och dit når vi om några veckor, säger han.

Enligt Hans Boman är det däremot svårt att säga när pandemin definitivt kommer vara över eftersom exempelvis barn och ungdomar fortfarande i stor utsträckning kommer att vara mottagliga för infektionen också till hösten.