Hans Boman
Hans Boman, smittskyddsläkare.

Fler fall av covid-19 i Västernorrland

2022-07-04 12:14

Spridningen av covid-19 ökar nationellt och även i Västernorrland finns tecken på ökad smittspridning.

Andelen positiva PCR-tester har ökat under de senaste veckorna. Vecka 26 var 22 procent av provsvaren positiva, en ökning med cirka tio procentenheter på en månad.

- Det är framför allt den nya virusvarianten av omikron, BA.5, som bidragit till ökad smittspridning nu i början av sommaren, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Fler behöver sjukhusvård

En ökning har också skett när det gäller antalet personer som behöver sjukhusvård i Västernorrland. Den 3 juli vårdades 18 personer på sjukhus med konstaterad covid-19 och två av dessa får intensivvård.

- I början av juni hade vi bara ett fåtal patienter med covid-19 som vårdades på sjukhus, men under den senaste månaden har det ökat succesivt, säger Hans Boman.

Förläng ditt vaccinationsskydd

Vaccinen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19. Därför behöver fler vaccinera sig mot covid-19 och ta alla rekommenderade doser.

- Vi har en hög vaccinationstäckning när det gäller de första två doserna av vaccinet, men fler behöver ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas eftersom vaccinets effekt avtar med tiden. Även personer som tidigare haft covid-19 behöver vaccinera sig för att få ett förlängt skydd, säger Hans Boman.

Stanna hemma vid symtom

Med anledning av den ökade smittspridningen är det fortsatt viktigt att personer med symtom som kan tyda på covid-19 stannar hemma för att begränsa virusets spridning.


Tillbaka till toppen