Andreas Ögren, Marie-Therese Jonsson, Sara Söderlund och Erik Karlsson.
Barn och- ungdomsentrén Psykisk hälsa och Föräldrabyrån har nyrenoverade lokaler där Andreas Ögren, Marie-Therese Jonsson, Erik Karlsson och Sara Söderlund jobbar.

Fler föräldrar och barn får tillgång till stöd i Örnsköldsvik

2023-01-18 09:00

Ibland kan man som förälder känna behov av stöd i sin föräldraroll. I Örnsköldsvik finns nu Föräldrabyrån, som erbjuder föräldrastöd till alla kommuninvånare. Vägg i vägg ligger Barn- och ungdomsentrén dit barnen själva - likaväl som deras föräldrar och andra viktiga vuxna - kan vända sig.

- Syftet är att vi ska vara lättillgängliga. För att komma in hos oss ska det vara låga trösklar och vi finns för både vårdnadshavare och andra vuxna som är viktiga i barnens vardag, säger Erik Karlsson, som arbetar både på Föräldrabyrån och som skolpsykolog.

Föräldrastöd i olika former

Föräldrabyrån är en helt ny verksamhet, som öppnade i centrala Örnsköldsvik i augusti 2022. Den erbjuder enskilda samtal, telefonstöd och gruppverksamhet.

Gruppverksamheten består av ett föräldrastödsprogram som kallas ABC (Alla barn i centrum). Syftet med stödprogrammet är att stärka familjerelationer och hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer.

- Programmet omfattar fyra träffar på kvällstid, som var och en har ett särskilt tema. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter att praktisera tillsammans med barnen hemma i vardagen, säger Sara Söderlund, socionom på Föräldrabyrån.

ABC-programmet förvaltas av Karolinska Institutet inom ramen för ett forskningsprojekt som utbildar alla lokala gruppledare.

- Vi valde att använda oss av just ABC eftersom det finns evidens för att det ger positiva resultat. De bakomliggande studierna visar på att deltagare känner sig stärkta och mer kompetenta i sin föräldraroll efter utbildningen, säger Marie-Therese Jonsson, också hon socionom på Föräldrabyrån.

Barnens verksamhet bredvid

Samtidigt som Föräldrabyrån öppnade i centrala Örnsköldsvik slog verksamheten Barn- och ungdomsentrén Psykisk hälsa upp portarna till sina lokaler vägg i vägg. Det är en länsövergripande verksamhet som sedan tidigare finns i Sundsvall.

Målet för Barn- och ungdomsentrén är att erbjuda förebyggande samt behandlande insatser till familjer i hela Västernorrland och därför används digitala lösningar i stor utsträckning.  

- Vi arbetar inom samma område som Föräldrabyrån, men har även möjlighet att möta barnen, säger Andreas Ögren, psykolog på Barn- och ungdomsentrén.

Medan Föräldrabyrån är ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan i Örnsköldsviks kommun, så tillhör Barn- och ungdomsentrén primärvården inom Region Västernorrland.

En viktig skillnad är att föräldrar som får stöd av Föräldrabyrån kan vara anonyma, eftersom den kommunala verksamheten inte för journaler.

Vägen till Barn- och ungdomsentrén går däremot via 1177.se eller genom remiss från hälsocentralen. Barnen som tas emot, i nuläget mellan sex och tolv år gamla, har oftast lätt till medelsvår psykisk ohälsa. De behandlas som patienter i primärvården, där all vård blir journalförd.

- Undantaget från journalföring är de föreläsningar med olika teman som de genomför varje vecka och som medborgarna kan anmäla sig till via 1177.se, säger Andraes Ögren.

Fyller en gråzon

Syftet med Föräldrabyrån och Barn- och ungdomsentrén är dock det samma; Att erbjuda lättillgängligt stöd i ett tidigt skede för att undvika att barn och ungdomar utvecklar psykisk ohälsa på längre sikt, både genom att arbeta med barnen och deras föräldrar.

- Tidigare var det här något av en gråzon. Det kunde vara svårt för föräldrar och barn att få stöd i förebyggande syfte, innan det uppstått stora problem i hemmet eller med barnens psykiska hälsa. Nu finns det flera verksamheter som ökar tillgängligheten. Det är väldigt glädjande, säger Erik Karlsson.


Tillbaka till toppen