Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fler grupper får vaccin i mars

2021-02-23 14:09

I takt med att mer vaccin levereras får fler grupper sitt vaccin. Processen ska ske säkert och effektivt. Med flera vaccin i omlopp innebär det en logistisk utmaning både för regionen och kommunerna. Ett brev med information till de äldsta skickas i veckan och väntas landa i brevlådorna i början på vecka 9.

Brevet skickas till alla födda 1946 eller tidigare för att välkomna dem till vaccination. Brevet innehåller information om hur man går tillväga för att boka tid för sin vaccination. Brevet ska tas med när man kommer för att få sin spruta - som en biljett.

– Eftersom brevet skickas till alla som är folkbokförda i Västernorrland enligt Skatteverkets listor så kan det även komma till dem som redan fått, eller är på väg att få vaccin. Det handlar om personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende. Då behöver man inte bry sig om brevet, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare.

De som inte är folkbokförda här

Om man befinner sig i Västernorrland under en längre period men inte är skriven här får man inte brevet i brevlådan men erbjuds ändå vaccination. Nästa vecka berättar vi mer om hur denna grupp går tillväga för att få sin vaccination.

För övriga som ingår i fas 2 sker vaccinationsstarten på olika sätt:

  • Personer som är transplanterade eller går på dialys kontaktas via vården.
  • Personer som har assistans får information via de som ger assistans.
  • Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de sköra äldre får information via sin arbetsgivare.

– Vaccination inom denna fas löper parallellt eftersom vi har rekommendationer kring olika vaccin som är beroende av ålder på den som vaccineras. Vi anpassar vaccinationsarbetet utifrån vilka vaccin vi får och i vilka mängder, säger Karin Sellgren.

Rutin för att undvika trängsel i kön

Planeringen görs så att alla doser kan förbrukas inom de olika hållbarhetstider som vaccinet har. Men ibland händer det att den som ska vaccineras blir sjuk och avbokar sin vaccination med kort varsel. När det händer så kallas en ny person in i särskild ordning:  

  • Personer som ingår i den aktuella fas som vaccineras.
  • Vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära med äldre och sköra.
  • Vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära.
  • Övrig hälso- och sjukvårdspersonal i närheten.
  • Övriga personer som med kort varsel kan få vaccination innan vaccinet behöver kasseras.

– Målet är att inget vaccin ska gå till spillo. Vårt uppdrag är att först vaccinera de som riskerar att bli svårt sjuka eller att dö av covid-19.

Hur lokalerna valts

Vi har höga krav på våra vaccinationslokaler. De ska ha plats för säker förvaring av vaccin. Det ska finnas lämpliga utrymmen för beredning av vaccin. De ska ha personalutrymmen för omklädning och rast och de ska vara tillräckligt stora för att kunna hålla distans både före, under och efter vaccination. Lokalerna bör ligga så till att en person som drabbas av en allvarlig allergisk reaktion snabbt kan tas om hand på ett sjukhus eller hälso/vårdcentral i närheten.