AT-läkare Katarina Andersson rådgör med ST-läkare Johannes Höglund på akutkliniken i Sundsvall.
AT-läkare Katarina Andersson rådgör med ST-läkare Johannes Höglund på akutkliniken i Sundsvall.

Fler läkare rustas för handledaruppdraget

2022-10-04 13:18

Bemötande, medicinska kunskaper och förmågan att förklara bra för sin patient är exempel på saker som handledare tittar efter hos de läkare som gör AT, BT- eller ST-tjänst i regionen. Handledarens konstruktiva återkoppling är mycket viktig för kvaliteten på utbildningstjänstgöringen och nu satsar regionen extra på handledarutbildningar.

Johannes Höglund är ST-läkare på akutkliniken i Sundsvall och han är en av 50 läkare som ska gå handledarutbildning i höst.

– En bra handledare ska vara tydlig, lyhörd och ödmjuk inför adeptens förutsättningar, tycker jag. Det är viktigt att vara tillgänglig och närvarande. Som handledare vill jag också kunna inspirera och visa det attraktiva med arbetet, säger Johannes Höglund.

Krav på utbildning

För att få handleda andra läkare måste ST-läkare och specialistläkare vara handledarutbildade. ST-läkare ska kunna handleda AT-läkare och BT-läkare, och specialistläkare ska kunna handleda AT-, BT- och ST-läkare.

Sara Själander är övergripande studierektor för BT/ST i Region Västernorrland och hon berättar att regionen satsar extra på handledarutbildningar i år.

– Våra handledarutbildningar blir tre dagar långa i stället för två och vi håller dem två gånger per termin istället för som normalt vid ett tillfälle. Det är bra att efterfrågan är stor för vi behöver fler med handledarkompetens. Att ha bra och många handledare hjälper till i arbetet med att bygga vår bemanning framåt, säger Sara Själander.

– Jag hoppas dagarna ska ge mig strategier för hur jag bäst lägger upp min handledning. Jag vill ha råd hur jag tar mig an svårigheter som exempelvis när jag ser att något inte riktigt fungerar för en ny läkare. Jag vill också veta hur jag bäst stärker redan bra saker hos de nya läkarna så att alla kan nå sin fulla potential, säger Johannes Höglund.

– Det är viktigt med formell handledarutbildning så att vi standardiserar arbetsformerna. Läkare i karriären ska ju få likvärdiga förutsättningar.

Vad krävs av organisationen för att handledarjobbet ska fungera?

– Det behöver finnas möjlighet att avsätta tid till handledning. Det krävs också ett flexibelt arbetsklimat. Exempelvis kan en AT-läkare under handledning få ta hand om patienter med de besvär som just den läkaren behöver få erfarenhet av under sin arbetsdag. Då behöver kollegorna anpassa sig till det, säger Johannes Höglund.

Handledning för kompetens som stannar

Just nu gör 108 läkare sin allmäntjänstgöring, AT-tjänst, på Region Västernorrlands sjukhus och hälso- och vårdcentraler. Åtta personer gör BT-tjänst och ungefär 270 arbetar som ST-läkare. 

– Att satsa på handledning är en långsiktig bemanningsåtgärd. Rekrytering startar redan på studentnivå. Vi kan visa unga och oerfarna läkare att vi är en bra arbetsplats där vi ser varandra, stöttar och inspirerar. Då söker de sig tillbaka för AT-, BT- och ST-tjänst och på sikt ökar chanserna till fler anställda specialistläkare, resonerar Johannes.

Fakta:

AT-läkare är examinerade läkare som gör allmäntjänstgöring i 18 månader för att få sin läkarlegitimation.
BT-läkare är legitimerade läkare som gör bastjänstgöring i upp till tolv månader för att uppnå baskompetens.
ST-läkare är legitimerade läkare som gör specialisttjänstgöring för att bli specialistläkare.

Läkarutbildningen har gjorts om så om några år kommer AT inte längre att finnas kvar. De första svensk-utbildade läkarna som går nya utbildningen blir klara om knappt fyra år. De får legitimation direkt efter avslutad utbildning och kommer att göra BT. Just nu är det bara läkare som utbildats utomlands som gör BT. BT är den första delen av nya ST. De som går gamla utbildningen gör AT innan de får legitimation.


Tillbaka till toppen