Dialysmaskin

Fler platser för självhemodialys gör att fler slipper resa

2022-05-18 14:34

Dialysen på sjukhuset i Sundsvall har nu utökat platserna på Kramfors hälsocentral där landets första satellitmottagning för självdialys finns.

Platserna är nu tio i stället för som tidigare fyra. Satsningen innebär färre resor för dialyspatienter i området som bor långt från sjukhuset i Sundsvall. Patienten får också större valmöjligheter vad gäller tid för sin dialys.

- Satsningen ökar livskvaliteten för våra patienter. Många behöver dialys flera gånger i veckan. Behandlingen i sig tar flera timmar så att slippa resa in till Sundsvall är värdefullt, säger Per Ersson, enhetschef dialysmottagningen Sundsvall.

Satsningen beräknas betala sig själv inom nio månader genom uteblivna kostnader för sjukresor.

Dialys renar kroppen

Du kan behöva behandlas med dialys när dina njurar inte fungerar. Vid bloddialys renas din kropp genom att blodet passerar ett filter i en speciell maskin.

Självdialys innebär att patienten själv utför sina dialysbehandlingar genom att via ett blodkärl koppla ihop sig med dialysmaskinen. Under behandlingen ges support via telefon och videosamtal av ansvariga sjuksköterskor från egenvårdsdialysen på sjukhuset i Sundsvall.


Tillbaka till toppen