Undersköterska och sjuksköterska arbetar med patient som ligger i en säng.

Trycket lättar stegvis

2022-08-26 13:45

Bemanningsläget inom sjukvården i Västernorrland har varit mycket ansträngt under sommaren men nu förbättras situationen successivt.

– Det börjar se bättre ut. Många kommer tillbaka efter sina semestrar och fler vårdplatser öppnar igen efter att varit stängda under sommaren, säger Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Svårighet att rekrytera både vikarier och fasta medarbetare har gjort sommaren mycket ansträngande på många vårdavdelningar och mottagningar. Samtidigt har sjukskrivningar bland medarbetare på grund av covid-19 i perioder pressat läget ytterligare, och exempelvis lett till fler övertidspass.

– Bemanningsläget har varit skört. Jag har talat med medarbetare som beskriver det som den svåraste sommar de varit med om. Men den bild som ges är också att det sett olika ut i olika delar av vården. Jag hör också att samarbetet mellan avdelningar, mellan sjukhusen och med kommunerna har fungerat bra i flera avseenden, säger Kjell Norman.

– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb och ställt upp för varandra och för länets invånare på ett imponerande sätt. Ett engagerat samarbete på alla nivåer har gjort att vi har tagit oss igenom den tuffa perioden utan att ha behövt dra in semestrar hos fler än några få enstaka personer.

Fler medarbetare tillbaka 

Under sommarperioden hittills har i genomsnitt totalt ungefär 235 vårdplatser varit disponibla inom den somatiska vården på regionens tre sjukhus. Det har lett till överbeläggningar och i stort sett alla vårdavdelningar har fått ta hand om patienter som i normala fall skulle ha fått vård på en annan avdelning.

Nu ökar antalet vårdplatser stegvis i takt med att semesterperioden går mot sitt slut och verksamheterna kan arbeta under bättre förhållanden.

Fortsatt jobb med vårdplatser

Inspektionen för vård om omsorg, Ivo, har krävt att regionen säkerställer minst 219 disponibla vårdplatser enbart på Sundsvalls sjukhus senast den 30 september. Annars riskerar regionen ett vite på 15 miljoner kronor.

– Det är absolut vårt mål att lyckas med det. Samtidigt tror vi att det blir tufft att på så kort tid rekrytera det antal sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som behövs för att öppna så pass många vårdplatser. Vi gör vad vi kan för att vara en attraktiv arbetsgivare, satsningar på en bättre arbetsmiljö där utveckling, delaktighet, bra villkor och rätt löner är delar i det. Effektiv daglig styrning av resurser och fortsatt gott samarbete över klinik- och avdelningsgränser är också viktiga bitar att arbeta vidare med, avslutar Kjell Norman.


Tillbaka till toppen