Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Göran Månsson, Yuko Oda och Dan Lundberg. Foto: Toru Fujishima 2013. Pressbild.
Göran Månsson, Yuko Oda och Dan Lundberg. Foto: Toru Fujishima 2013. Pressbild.

Folk Flute Academy Haverö får mittnordiskt kulturpris

2018-09-25 09:01

Sommarkurser i folkmusik i västra Medelpad, Folk Flute Akademy Haverö, kammar hem Mittnordenkommitténs kulturpris för sin bildningsgärning.

Mittnordenkommittén motiverar utnämningen med att arrangörerna Göran Månsson och Kulturens bildningsverksamhet med de årligt återkommande kurserna ”visat prov på förvaltande och tillgängliggörande av ett immateriellt kulturarv och folktradition med geografisk spridning. Folk Flute Academy använder en innovativ kulturarvspedagogik som spänner över hantverks- och metodgränser och arbetar för att locka yngre målgrupper och sprida intresse för folkmusiken och folkflöjten.”

Mittnordiska kulturdagar i Jämtland

Mittnordenkommittén delar varje år ut priser inom kultur, miljö och energi. Den 27 september koras årets vinnare – däribland Folk Flute Academy på Haverö.

– De mittnordiska priserna är viktiga för att visa vinnarnas insatser och arbete, och det är bra inspiration. Vidare förankrar priserna kommitténs arbete över landsgränserna, säger Pål Sæther Eiden, Mittnordenkommitténs ordförande.

Mittnordiska kulturdagarna hålls den 26-28 september i Östersund. Prisutdelningen äger rum på Jamtli under kulturdagarnas festmiddag den 27 september. Varje pristagare får 30 000 kronor.

Mer information om Folk Flute Academy Haverö

Folk Flute Academy Haverö

Folk Flute Academy på Facebook

Övriga mittnordiska pristagare

Kulturpriset till barn- och unga tilldelas i år Verdal juniorspelmannslag, Trøndelag. 

Motivering

”Verdal juniorspelmannslag arbetar framgångsrikt med att öka och sprida kunskapen om folkmusik och folkdans i Norden. Med genreöverskridande och nyskapande pedagogik ger den årliga folkmusikfestivalen Midvinterdansen deltagare från flera länder möjlighet att mötas och skapa nya uttryck. Verdal juniorspelmannslag har under många år verkat för utbildning av barn och unga samt för kontakter mellan barn och unga inom folkmusik och folkdans i Norden.”

Mer information om Verdal juniorspelmannslag

Miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” tilldelas i år REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad, Österbotten

Motivering:

”REKO är en modell som utvecklats och anpassats för nya kommunikationssätt i syfte att nå dagens medvetna konsumenter. Modellen har flera hållbarhetsaspekter, både miljömässiga, ekonomiska och sociala och har spridit sig från Österbotten som en folkrörelse till övriga Norden. REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad har genom sitt stora ideella engagemang och kunnande varit en förutsättning för att konceptet blivit så framgångsrikt. Administratörernas arbete har varit en stor inspirationskälla när nya REKO-ringar etablerats runt om i Norden.”

Mer information om REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad, Österbotten

Fakta om Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén bildades 1978 och har i år funnits i 40 år. Kommittén är ett samarbete mellan regioner i Norge, Sverige och Finland. Nuvarande medlemmar är Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Österbottens förbund. Mittnordenkommittén är en av flera gränskommittéer i Norden som delvis finansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen med kommittéerna är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden. Mittnordenkommittén medfinansierar årligen de Mittnordiska kulturdagarna.

Mittnordenkommittén