Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Förändringar för hälsocentralerna föreslås

2019-09-27 10:47

Primärvårdens ledning i Västernorrland har tagit fram ett förslag på nya organisation för hälsocentralerna i Örnsköldsvik, Ådalen och Sundsvall. Hälsocentralen i Nacksta föreslås att läggas ned. Hälsocentralerna i Ramsele, Junsele, Liden och Stöde föreslås bli filialer till andra hälsocentraler. Primärvårdens nuvarande filialer i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas enligt förslaget.

Syftet är att säkra tillgänglighet, patientsäkerhet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö utifrån svårigheten att rekrytera främst läkare till flera av hälsocentralerna. I oktober ska politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om förslaget ska genomföras eller inte.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö i fokus

- Det är i första hand inte en ekonomisk fråga. Det handlar främst om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi inte har de personalresurser vi behöver måste vi organisera oss på nya sätt, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Den politiska majoriteten i Region Västernorrland gav i somras ett uppdrag till primärvården att ta fram ett förslag till organisationsförändringar för att säkra verksamheten de kommande åren. Ett förslag har nu tagits fram med utgångspunkt från rekommendationerna i den externa utredningen som tidigare under året gjordes kring primärvårdens framtida struktur.

Medarbetarna har informerats om förslaget

Under veckan har medarbetarna inom primärvården informerats om innehållet i förslaget. Innan frågan ska avgöras av politikerna kommer förslaget att förhandlas fackligt.

För att fortsätta kunna bedriva verksamhet med en patientnära vård föreslås bland annat att hälsocentralerna i Ramsele, Junsele, Liden och Stöde blir filialer till andra hälsocentraler.

En hälsocentral måste enligt reglerna alltid ha en läkare på plats för att kunna hålla öppet. Genom att istället omvandla några hälsocentraler till filialer går det att hålla öppet och ge vård även de dagar när en läkare inte finns på plats.

Läkare på plats varje vecka

- Genom filialer kan vi fortsätta ge sjukvård i glesbygd. Det kommer också att vara läkare på plats någon eller ett par dagar i veckan utifrån behov. Vi har ju även flera digitala lösningar på gång inom primärvården för att förbättra tillgängligheten, säger Anna-Lena Lundberg.

I Sundsvall föreslås att hälsocentralen i stadsdelen Nacksta läggs ned. I det området finns det fem stycken hälso- och vårdcentraler inom en radie på fem kilometer. Hälsocentralen i Nacksta har de senaste åren fått allt färre listade invånare och är nu nere på 3 600 listade patienter.

- Hälsocentralen i Nacksta har få listade patienter och är helt beroende av hyrläkare. Det är därför svårt att på sikt upprätthålla en patientsäker vård, säger Anna-Lena Lundberg.

Fritt vårdval för invånarna

Om politikerna senare i höst klubbar igenom förslaget kommer patienterna att erbjudas att bli listade på andra hälsocentraler – men har enligt det fria vårdvalet rätt att göra egna val.

I Örnsköldsviksområdet föreslås en stängning av filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon med fortsatt verksamhet koncentrerad i Björna. Förslaget innebär att utbudet vid filialen i Björna är distriktssköterskemottagning tre till fyra dagar i veckan och övriga resurser utifrån bedömt behov.

Förslaget förhandlas fackligt den 3 oktober och därefter ska politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till förslaget den 15 oktober.