Porträttfoto av Lena Asplund
Lena Asplund (M) ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förändringar i vårdplatser skjuts upp

2022-02-10 09:36

Den politiska majoriteten har beslutat att skjuta upp den planerade vårdplatsförändringen vid länets sjukhus. Det ansträngda läge som har rått under de senaste månaderna vad gäller vårdplatser och bemanning gör att tidplanen för förändringen förskjuts.

Regionfullmäktige har beslutat att slå ihop vårdavdelningar för att både minska och öka antalet vårdplatser på olika avdelningar. Målet är att skapa bättre förutsättningar för samtliga verksamheter att bemanna och hålla vårdplatserna öppna, samtidigt som verksamheterna ska hålla sin budget.

- Nu får vi signaler om att det är krävande att börja arbeta med ombyggnationer och sammanslagningar när det råder en så tuff bemanningssituation. Det är självklart att vi lyssnar på detta, säger Lena Asplund (M).

Förändringarna ska fortfarande genomföras och ett nytt uppdrag med förutsättningar och tidplaner för att planera genomförandet kommer att ges berörda verksamheter via hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson.

- Tack vare att vi gjort ett positivt resultat 2021 så finns ett litet utrymme att förskjuta vårdplatsförändringar framåt. Arbetet rent praktiskt ligger på förvaltningens ledning och vi kommer följa upp vilka andra åtgärder som kan behövas. Vi behöver se över i vilken takt och mer exakt hur verksamheterna kan nå kostnadsreduceringarna för att komma in i budget, säger Glenn Nordlund (S).


Tillbaka till toppen