En man  besöker en kvinna som ligger i en sjukhussäng.
En man besöker en kvinna som ligger i en sjukhussäng.

Förbättrad tillgänglighet till vård och behandling

2023-03-23 10:02

Tillgängligheten till vård och behandling har ökat under perioden februari till och med november 2022 jämfört med samma period 2021. Därför fick Region Västernorrlands verksamheter ta del av statliga prestationsmedel om 67,6 miljoner kronor.

Pengarna har tillfallit de verksamheter som bidragit till att uppnå målen 2022. Förbättringarna ses i primärvård, somatisk vård och barn- och ungdomspsykiatrin.

Somatisk vård

I den somatiska vården ses följande förbättringar:

  • Färre patienter får vänta längre än 60 dagar till operation/åtgärd.
  • Färre patienter får vänta 180 dagar eller längre på en första bedömning. 
  • Färre patienter får vänta 180 dagar eller längre på operation/åtgärd.
  • Fler patienter får sitt återbesök inom den period som beslutades vid föregående besök.

För förbättringarna fick somatiska vården 31,6 miljoner kronor.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

Inom BUP får fler patienter får sin första bedömning inom 30 dagar. För förbättringen fick barn- och ungdomspsykiatrin 15 miljoner kronor.

Primärvården

Inom närsjukvårdsområde norr, söder och väster ryms primärvården där fler patienter får sitt besök inom tre dagar. För förbättringen fick närsjukvårdsområde söder 6,5 miljoner kronor, väster 4,8 miljoner kronor och norr 9,6 miljoner kronor.

Nya mål för 2023

I överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården för 2023 jämförs januari – november 2023 med januari – november 2022.


Tillbaka till toppen