Fördubbling av antal fall av Covid-19

2022-07-19 14:34

Sedan några veckor tillbaka sker en gradvis ökning av antal smittade fall i Västernorrland. Förra veckan var 199 personer bekräftat smittade av covid-19 jämfört med 92 vecka 27.

Under vecka 28 har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat från 15 till 24 patienter.

- Då vi inte testar invånare i någon större utsträckning kan vi bara anta att mörkertalet av antal smittade är stort. Personer med medicinsk indikation samt personal, patienter och brukare inom vård och omsorg med symtom provtas dock, och alla som läggs in på våra sjukhus screenas. I dessa grupper har antalet smittade den senaste veckan ökat rejält. Många av de smittade som vårdas på sjukhus ligger dock inne av andra anledningar än covid-19, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Stanna hemma vid symtom

Ökningen bedöms i huvudsak bero på att den nya omikron-varianten nu dominerar bland covid-19-virus i Sverige. Denna virusvariant tycks kunna undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller tidigare har genomgått covid-19-infektion. Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier förväntas smittspridningen gradvis öka och nå en topp i mitten av augusti.

- Det är därför återigen viktigt att påminna varandra om att tvätta händerna ofta och att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Även om de flesta inte blir allvarligt sjuka är det viktigt att skydda de sköraste i samhället, samt undvika utbrott bland personal inom sårbara verksamheter, till exempel vården, säger Hans Boman.

Planerar för fjärde och femte vaccindos

Just nu förbereder Region Västernorrland en fjärde vaccindos för alla över 18 år, samt en femte dos för alla i riskgrupp eller över 65 år. Bokningsbara tider kommer att finnas tillgängliga från mitten av augusti och själva vaccineringarna beräknas starta upp från 1 september.

- Just nu vaccinerar vi dos ett till tre på några platser i länet, men vi kommer att skala upp vår verksamhet under slutet av augusti och beräknas ha full kapacitet i början av september. Mycket tyder på att vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död, så det är viktigt att alla fortsätter att ta de vaccindoser man erbjuds, säger Malin Plantin Sjöblom vaccinationssamordnare.

Aktuell veckostatistik RVN:

•       199 bekräftade fall vecka 28, 92 vecka 27 (+ 116 %).

•       803 PCR-tester utförda vecka 28, 493 vecka 27 (+ 63 %).

•       23 inneliggande patienter i smittsam fas plus 1 på IVA (måndag 18 juli)

 


Tillbaka till toppen