Bild på mottagare av forskningsanslag
Hanna Karlsson, Antonio Moraitis och Anton Sandström är doktorander som beviljats forskningsanslag av FoU.

Fördubbling av antalet doktorander i Region Västernorrland

2022-12-12 09:59

Region Västernorrland delar årligen ut totalt 3,3 miljoner kronor i forskningsanslag till både doktorander och redan disputerade forskare. Elva av de doktorander som beviljats anslag för 2023 presenterade sig själva på regionens egen Nobeldag.

Varje år anordnar enheten för forskning och utbildning (FoU) en dag för forskning. I år ägde den rum den 9 december.

- Jag är ny i Region Västernorrland och jag tycker det är jättekul att få träffa så många andra forskare och höra om allt som pågår, säger Hanna Karlsson, som själv är i slutfasen av sin doktorandtid.

Hanna Karlsson är uppväxt i Sundsvall och har nu flyttat hem från Linköping för att fortsätta sin tjänst som ST-läkare inom vuxenpsykiatrin på sjukhuset i Sundsvall. Hennes forskning är kopplad till Linköpings universitet och behandlar mekanismerna för utveckling och behandling av alkoholberoende.

- Jag är överhuvudtaget positivt överraskad av den akademiska miljön i Region Västernorrland. På den psykiatriska kliniken byggs det upp en spännande akademisk miljö där flera redan forskar och förhoppningen är att vi ska bli ännu fler, säger hon.

Forskning kring illamående

Antonio Moraitis, som är anställd som narkosläkare på sjukhuset i Sundsvall, har haft anslag från FoU även tidigare. Han ägnar sig åt forskning på ungefär 25 procent av sin heltidstjänst. Hans område är postoperativt illamående och kräkning.

- Vi är vana att behandla illamående, men det har inte haft samma fokus som smärta. Det är på väg att ändras tack vare forskning i ämnet, säger han.

Forskningen är inriktad på att undersöka i vilken utsträckning patienten påverkas av illamående samma dag som operationen, likaväl som flera dagar efteråt, samt vilka riskfaktorer som gör att vissa patienter drabbas i större utsträckning än andra – och varför det är så.

- Vi ser att till exempel att personer under 50 år, kvinnor och ickerökare oftare tenderar att må illa efter en operation. Jag ska undersöka vad det beror på, men även visa hur relativt billiga läkemedel kan göra stor skillnad, särskilt i förhållande till hur dyra komplikationer det annars kan bli, säger Antonio Moraitis.

Glädjande ökning

Totalt sett finns det doktorander inom ett brett spektrum i Region Västernorrland, bland annat vid kvinnokliniken, rättspsykiatriska kliniken, kirurgen och onkologen.

- Det som är så roligt är att antalet doktorander inom Region Västernorrland har utökats från 23 till mer än 50 personer på fem år, säger Anna Sundström, tillförordnad enhetschef för FoU.

 


Tillbaka till toppen