Områdena tillväxt, kultur, folkbildning och folkhälsa beviljades stöd inför 2022.

Föreningar och organisationer i Västernorrland får dela på 115 miljoner för att utveckla länet 2022

2021-12-21 13:54

Nämnden för hållbar utveckling tog den 16 december beslut om att fördela ut medfinansiering till föreningar och organisationer i syfte att stärka Västernorrlands utveckling. Stöd fördelades till omkring 50 organisationer inom i huvudsak följande områden; tillväxt, kultur, folkbildning och folkhälsa.

Region Västernorrland beslutar årligen om stöd för att utveckla hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Stöden ges utifrån fastställda riktlinjer och tecknade samarbetsavtal.

- Stöden ska generellt bidra till en positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga i hela Västernorrland, säger Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

Stöd beviljas utifrån regionala utvecklingsstrategin

Alla som beviljats medel har ansökt om stöd och har verksamhetsplaner som visar vad de prioriterar inför 2022. Vid bedömning av ansökningar utgår Region Västernorrland alltid från den regionala utvecklingsstrategin och från gällande regionplan. Vissa ansökningar behandlas i annan ordning inom Region Västernorrland, liksom olika projektstöd och stipendier.

- Länets rika föreningsliv och många organisationer bidrar på flera sätt och med olika kraft till ett gott liv här i Västernorrland. Den roll de spelar för tillväxt, folkhälsa, demokrati, kultur och bildning är av största vikt för länets fortsatta utveckling och för den omställning som är så högt prioriterad, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland.

Föreningar och organisationer som beviljats stöd för 2022

Tillväxt

Almi Företagspartner Mitt AB 6 160 000 kronor
BizMaker 1 000 000 kronor
Bron Innovation AB 400 000 kronor
Coompanion Västernorrland 400 000 kronor
Norrtåg ekonomisk förening 19 000 kronor
North Sweden European Office 2 045 000 kronor
North Sweden Stockholm Office 300 000 kronor
Nya Ostkustbanan AB 750 000 kronor
Reglab 110 000 kronor
Ung företagsamhet 400 000 kronor
Visit Sweden 50 000 kronor

Kultur

Amatörteaterns Riksförbund i Västernorrland 320 000 kronor
Arrangörslyftet Västernorrland 450 000 kronor
De regionala hemslöjdsföreningarna i länet 37 000 kronor
Föreningsarkivet Västernorrland 900 000 kronor
Ideell kulturallians Västernorrland 70 000 kronor
Kollektiva konstnärsverkstaden i Härnösand 50 000 kronor
Kollektiva konstnärsverkstaden i Nordingrå 45 000 kronor
Kommunalförbundet Norrlands musikteater och dans 200 000 kronor
Konstnärscentrum Nord 37 000 kronor
Medelpads Fornminnesförening 80 000 kronor
Kollektiva konstnärsverkstaden i Örnsköldsvik 60 000 kronor
Mellannorrlands folketshusdistrikt 45 000 kronor
Näringslivsarkiv i Västernorrland 235 000 kronor
Riksteatern Västernorrland 1 020 000 kronor
Scenkonst Västernorrland AB 41 634 000 kronor
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 23 115 000 kronor
Stiftelsen Nämforsens hällristningsmuseum 326 000 kronor
Teatercentrum Nord 45 000 kronor
Ångermanland – Medelpads hembygdsförbund 100 000 kronor
Ångermanlands folkdansring 11 000 kronor
Ångermanlands och Medelpads spelmansförbund 10 000 kronor
Ångermanlands Sameförening 15 000 kronor

Folkbildning

Studieförbunden i Västernorrland genom Folkbildning Mittnorrland 6 544 000 kronor

Folkhälsa/demokrati

Friluftsfrämjandet Västernorrland 83 000 kronor
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 153 000 kronor
Riksidrottsförbundet SISU Västernorrland 2 350 000 kronor
Samordningsförbundet i Västernorrland 5 700 000 kronor
Regionala nykterhetsorganisationer 115 000 kronor
Regionala pensionärsorganisationer 390 000 kronor
Regionala politiska kvinnoorganisationer 41 000 kronor
Regionala politiska ungdomsorganisationer 1 100 000 kronor
RFSL Västernorrland 193 000 kronor
Sverigefinska Riksförbundet Norra och Södra 50 000 kronor

All stödgivning inom Region Västernorrland utgår från fastställda riktlinjer, mer information finns här:

Region Västernorrland - Stöd till det civila samhället

 


Tillbaka till toppen