Man som arbetar i en industri

Företagsstöd till företag i Fränsta

2023-02-15 14:17

Region Västernorrland beslutar att bevilja Torps vattenskärning AB 1,7 miljoner kronor i regionalt företagsstöd.

Företaget utför vattenskärning med hög precision och levererar produkter som till exempel figurskurna delar till maskiner till kunder i hela Europa. Investeringen består av en vattenskärmaskin, mätmaskin samt nytt materialställ. Företaget vill i och med denna investering vara en del av framtiden när det gäller tillverkning av komponenter till bland annat grön vätgasproduktion och energiproduktion.

- Företaget bedöms ha möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt. De förväntas även indirekt kunna bidra till det prioriterade området förnybar energi genom kopplingen till den gröna vätgasindustrin som väntas etablera sig i regionen. Det är mycket positivt att Region Västernorrland kan medverka till att stärka växande företag i Västernorrland genom företagsstöden, säger Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

rvn.se/foretagsstod


Tillbaka till toppen