Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Företagsstöd till High Coast Resort AB

2019-05-03 13:27

High Coast Resort AB, som driver Friluftsbyn vid Skuleberget, satsar på att bygga en varmbonad restaurang och samlings-/konferenslokal. För satsningen beviljar Region Västernorrland stöd med 1,9 miljoner.

Den 2 maj beslutade Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd på cirka 1,9 miljoner kronor till High Coast Resort AB. Företaget driver Friluftsbyn vid Skuleberget och satsningen ska läggas på en varmbonad restaurang/samlingslokal.

Bygger restaurang/samlingslokal

Företaget, som förutom boende också anordnar konferenser, evenemang och festivaler, har sett ett behov av en varmbonad samlingslokal och restaurang. Det är något som saknas i Friluftsbyn i dagsläget och därför ser man att investeringen kommer att kunna attrahera ytterligare kunder. Förhoppningen är att satsningen kommer att locka fler besökare till regionen, ge ”ringar på vattnet” till andra verksamheter i länet och på så sätt bidra till den regionala tillväxten.

Trettio procents stöd 

Företagets totala investering är närmare 6 500 000 kronor och Region Västernorrland beviljar stöd med trettio procent.

Statliga medel fördelas till företag i länet

Syftet med företagsstödet är att skapa regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstödet består av statliga medel som Region Västernorrland fördelar.

Vill du söka företagsstöd?

Läs mer på www.rvn.se/foretagsstod