Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar AB.

Företagsstöd till Peckas Solutions AB

2019-03-01 12:55

Peckas Naturodlingar AB satsar vidare. Denna gång genom ett nybildat dotterbolag som ska stärka dem som en viktig aktör inom food tech-området. För satsningen beviljar regionen stöd med 1,4 miljoner kronor.

Den 1 mars beslutade Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd på 1,4 miljoner kronor till Peckas Solutions AB i Härnösand. Peckas Solutions AB ska utveckla ett automatiskt styrsystem för aquaponi, som ska gynna utvecklingen av framtidens hållbara och långsiktiga odling.

Satsning på food tech

Företaget ska samla data från tomatodling och fiskuppfödning för att från den kunna göra tester för att optimera nyttjandet av bland annat vatten, värme och ljus. Detta skapar kvalitativ input till det artificiellt intelligenta systemet och mjukvaran de ska utveckla.

Syftet är att kunna sälja sitt system på nationell och internationell marknad. Målet är att ha en första version av systemet klart till slutet av år 2020. Först därefter, när systemet är färdigutvecklat och redo för marknaden, kommer arbetstillfällen skapas i sökandeföretaget.

Femtio procents stöd 

Företagets totala investering är 2 800 000 kronor och Region Västernorrland beviljar stöd med femtio procent.

Statliga medel fördelas till företag i länet

Syftet med företagsstödet är att skapa regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstödet består av statliga medel som Region Västernorrland fördelar.

Vill du söka företagsstöd?

Läs mer på www.rvn.se/foretagsstod