Gruppbild av ingenjörer i fabrik.
Gruppbild av ingenjörer i fabrik. FOTO: JONAS BILBERG

Företagsstöd till R Johansson Plåt i Ö-vik AB

2022-02-10 09:38

Den 25 januari 2022 hölls årets första sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet. På dagordningen stod bland annat beslut om företagsstöd till R Johansson Plåt i Ö-vik AB och en rad projektstöd.

Företagsstöd till R Johansson Plåt i Ö-vik AB

R Johansson Plåt i Ö-vik AB är ett traditionellt plåtslageri som bedriver sin verksamhet i Örnsköldsvik. Verksamheten består av tillverkning av byggplåt och plåtdetaljer och man erbjuder kompletta tak- och fasadplåtlösningar till marknaden. Nu har de ansökt om företagsstöd för att köpa in ett nytt profilverk. Det nya profilverket kan göra fler profiler och profiler med fler funktioner jämfört med deras nuvarande. Investeringen innebär en breddad produktportfölj som öppnar upp för nya affärer vilket medför ökad omsättning och anställningsbehov.

Regionala utvecklingsutskottet beslutade att bevilja 1 813 890 kronor i företagsstöd till R Johansson Plåt i Ö-vik AB.

Extra utlysning ERUF

En extra insats inom ERUF Mellersta Norrland blev möjlig efter en omräkning av valutakursen. Utlysningen, som stängde den 30 november 2021, var också öppen för ansökan om förlängning av redan pågående regionalfondsprojekt. Dessa ansökningar har nu passerat Regionala utvecklingsutskottet och ansökningarna går vidare för bedömning. Beslut fattas vid Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrlands möte i Mars 2022.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Information om företagsstöd i Region Västernorrland 


Tillbaka till toppen