Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Person som besöker 1177.se i mobilen.
Person som besöker 1177.se i mobilen. Fotograf: Jenny Hallström

Förhållningsregler för personer i samma hushåll vid bekräftad covid-19

2020-10-13 08:37

Nu införs särskilda förhållningsregler för personer som vistats i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19.

- Eftersom det lätt uppstår smittspridning i hemmet är det här en viktig åtgärd för att tidigt minska risken för ytterligare smittspridning, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 kommer en smittspårare eller läkare ge information om vilka förhållningsregler som gäller för de personer som den drabbade delat boende med under den smittsamma sjukdomsfasen. Förhållningsreglerna gäller även om de som delat boende med den smittade inte uppvisar några symtom på covid-19.

- Det här är en försiktighetsåtgärd som införs nationellt på grund av den ökade smittspridning som vi sett på vissa håll i landet under hösten, säger Hans Boman.

Förhållningsregler för hushållskontakter

Behandlande läkare eller smittspårare ger information om vilka förhållningsregler som gäller för både personen med bekräftad covid-19 och hushållskontakterna. I Västernorrland är följande förhållningsregler aktuella för hushållskontakter till den smittade:

  • Hushållskontakterna skall arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar räknat från det bekräftade fallets provtagningsdatum. Detta gäller personer som arbetar eller studerar på gymnasium (ej gymnasiesärskola), högskola och universitet.
  • Om hushållskontakterna inte har möjlighet att jobba hemifrån kan de ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan; då behövs läkarintyg.
  • Hushållskontakterna får gå ut och handla mat och får lämna och hämta barn på förskola och skola under förutsättning att hygien- och avståndsregler följs.
  • Hushållskontakterna måste följa särskilda hygienrutiner: de ska vara noggranna med handhygienen samt hosta och nysa i armvecket eller i näsduk.
  • Får hushållskontakterna symtom ska PCR-prov tas.
  • Får hushållskontakterna inte några symtom bör PCR-prov ändå tas dag 5, räknat från det bekräftade fallets provtagningsdatum.
  • Hushållskontakterna kan återgå till arbete eller motsvarande efter 7 dagar om de är symtomfria och PCR-prov visar negativt, men de bör vara observanta på eventuella symtom under hela inkubationstiden, det vill säga tills det gått 14 dagar.
  • Barn i hushållet som går i förskolor, grundskolor eller motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan kan fortsatt gå till förskolan, skolan och fritidshem. De ska dock under 14 dagar träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.